Биатлон

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила на състезанието: Това правило важи за състезание за Световната купа. За големи събития (напр. световни, европейски или национални първенства, олимпийски игри и т.н.) важи правило 2. Всички залагания се отчитат след официалните резултати от състезанието в момента на награждаването на победителите. Ако едно състезание бъде прекъснато или отложено, но се проведе в рамките на 72 часа след първоначалния старт, то всички залагания за събитието остават валидни. Ако състезанието не се проведе в рамките на 72 часа след първоначалния стартов час, то всички залагания са невалидни.

2.) Правила на турнира: Всички залагания се отчитат след официалните резултати от състезанието (награждаването на победителите). Ако едно състезание бъде прекъснато или отложено, но се проведе в рамките на 80 часа след първоначалния старт, то всички залагания за събитието остават валидни. Ако състезание със залагане се измести в рамките на официално предвиденото за състезанието време при голямо събитие (напр. световни, европейски или национални първенства, олимпийски игри и т.н ), то всички залагания за места остават валидни. Ако едно състезание не може да стартира в рамките на официално предвиденото за това време, то всички залагания са невалидни.

3.) Залог за победа антепост (други при поискване): Ако даден състезател бъде дисквалифициран, независимо поради какви причини, всички залози за този състезател се считат за „загубени”. Ако състезание бъде спечелено от един състезател/държава, за който/която не се предлагат коефициенти, печели опцията за залагане „Всеки/всяка друг/друга състезател/държава, невключени в списъка”, освен ако тази опция не се предлага - тогава всички залози се отчитат като „загубени”.

Ако съществува опцията „други при поискване”, по желание на клиента могат да се предложат коефициенти за състезатели, които не са включени в предварителния списък с участниците.

4.) Tоп 3 (други при поискване): това правило важи за различни варианти на „Tоп” местата (например Toп 5, Toп 10). Когато състезател бъде дисквалифициран, независимо поради каква причина, всички залози за този състезател се считат като „загубени”. Ако състезател/държава, за които не се предлагат коефициенти, заемат едно или няколко съответни „Топ”- места, тогава се отчитат като „победили” само залозите за спортисти/ държави , които заемат „Топ”- места и чиито коефициенти са били предложени.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да бъдат предложени коефициенти за състезатели, които не са включени в предварителния списък с участници.

5.) Трима един срещу друг: Когато един или няколко участници се откажат преди започването на състезанието, всички залози са невалидни. Победител е състезателят/държавата, който/която заеме най-добрите места в състезанието. Ако състезател/държава бъдат дисквалифицирани или не завършат състезанието поради каквато и да е причина, те се считат за загубили и залогът се решава между другите двама атлети/държава. Ако и вторите състезатели/ държава бъдат дисквалифицирани или не завършат състезанието по някакви причини, всички залагания са невалидни.

6.) Отбор, който води при 1-во, 2-ро, 3-то предаване: Всички залози се отчитат според официалните резултати на компетентната институция (IBU/IOC) при съответното предаване.

7.) Залагания един срещу един: Ако някой от състезателите не успее да стартира, залозите се анулират. Ако нито един от състезателите не завърши събитието, залозите се анулират. Ако единият състезател завърши състезанието, а другият не, първият е победител.