Box

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Odložené/Zrušené súboje Ak je súboj odložený a preložený do 48 hodín od pôvodného začiatku, stávka na daný súboj ostáva v platnosti, pokiaľ nebola po vzájomnej dohode zrušená. Ak sa súboj neuskutoční do 48 hodín, stávka bude neplatná. Ak sa preložený zápas koná v krajine inej ako pôvodná krajina, všetky stávky budú neplatné. Ak je zápas preložený a koná sa na inom mieste, ale v tej istej krajine, sú všetky stávky platné. Výsledok na konci zápasu je konečný. Toto zahŕňa akékoľvek prepočítanie bodových hárkov rozhodcov. Pre účely stávky budú zápasy s výsledkom „technická remíza” vyhodnotené ako víťazný tip stávky na remízu. Žiadne následné zmeny vykonané správnymi orgánmi sa už neberú pre účely stávky do úvahy. Ak sa zápas skončí remízou a na túto možnosť nebol vypísaný žiadny kurz, budú všetky stávky neplatné.

2.) Odložený súboj Ak je súboj v potvrdených zápasoch odložený a preložený do 48 hodín od pôvodného začiatku, potom vaša stávka na tento súboj zostane v platnosti. Ak sa súboj nezačne do 48 hodín, potom bude vaša stávka neplatná. Ak sa preložený súboj uskutoční v inej ako pôvodne stanovenej krajine, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je súboj preložený do iného dejiska, ale zostáva v rovnakej krajine, potom stávky zostanú v platnosti. Výsledok na konci súboja je kinečný. Toto zahŕňa prepočítania rozhodcovských bodov. Za účelmi stávok, akýkoľvek súboj, ktorý bol vyhlásený za 'technickú remízu' bude mať za následok, že tento bude vyhlásený za remízu. Akékoľvek nasledovné zmeny, ktoré boli uskutočnené riadiacimi orgánmi sa nebudú za účelmi vyhodnotenia stávok brať do úvahy. Ak sa súboj skončí remízou a pre túto možnosť neboli ponúknuté kurzy, potom budú všetky stávky neplatné.

3.) Individuálne stávky na kolá/Skupinové stávky na kolá Stávky budú vyplácané na kolo, kedy zápas skončí. Ak boxer nezačne kolo, tak predchádzajúce dokončené kolo sa považuje za "výherný" výsledok pre túto stávku. V prípade, že počet kôl bude pred začiatkom zápasu z akýchkoľvek dôvodov zmenený, stávky na jednotlivé kolá budú neplatné. Ak je výsledkom zápasu “Technické rozhodnutie”, potom je víťazným tipom kolo, v ktorom bol zápas zastavený a všetky stávky na body budú považované za prehraté.

4.) Celkový počet kôl (Viac ako/Menej ako) Ak je zápas predčasne ukončený, všetky stávky budú neplatné, okrem prípadu, keď bol dosiahnutý najvyšší možný celkový počet, na ktorý sa dalo staviť. V takom prípade všetky stávky platia. Ak boxer nezačne kolo, tak predchádzajúce dokončené kolo sa považuje za posledné kolo zápasu. Ak uplynie polovica kola, bude pre stávky „viac ako/menej ako” určujúci stav v polovici príslušného kola (1 minúta a 30 sekúnd pre 3-minútové kolá). Ak boxer nezačne kolo, tak predchádzajúce dokončené kolo sa považuje za posledné kolo zápasu.

5.) Knockdown/Odpočítavanie rozhodcu Pre účely stávky sa do úvahy berú len knockdowny, po ktorých bude rozhodca počítať, alebo ak rozhodca začne „povinné počítanie do 8“. Stávky na „knockdowny v konkrétnom kole” budú neplatné, ak zápas skončí pred začatím daného kola.