Бокс

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1. Двубоят: За официално начало на двубоя се счита звукът на камбаната за начало на първия рунд. Всички залози се оценяват според официалния резултат, обявен от официалния ръководен орган, веднага след края на боя. Последващи обжалвания или изменения на резултата няма да бъдат взети предвид за целите на оценяването.

2. Отложен двубой: За потвърдени двубои, ако състезанието бъде отложено и насрочено да се проведе на друга дата в рамките на 48 часа от първоначално обявения старт, Вашият залог за този двубой ще бъде валиден. Ако състезанието не се проведе в рамките на 48 часа, залогът ще бъде анулиран. В случай че насроченият за друга дата двубой бъде изместен в държава, различна от първоначално обявената, всички залози ще бъдат анулирани. Ако същият двубой се проведе на различно място, но в същата държава, всички залози са валидни. Резултатът в края на състезанието е окончателен. Това включва всички преброявания на съдийските карти. За целите на залаганията всяко състезание, обявено за „техническо равенство“, ще доведе до състезанието, което се счита за равенство. Всяка следваща промяна, направени от ръководни органи, няма да се отчита за целите на залагането. Ако двубоят завърши наравно и не са предложени коефициенти за тази опция, всички залози ще бъдат анулирани.

3. Заменен състезател: Ако един от състезателите бъде заменен от резерва, залозите за първоначалния двубой ще бъдат анулирани.

4. Промяна на планирания брой рундове: В двубои, при които се променя планираният брой рундове, всички залози остават в сила, освен ако резултатът не бъде определен автоматично от промяната на броя рундове (в този случай въпросните залози ще бъдат анулирани). Например, ако един двубой бъде променен от 12 на 10 рунда, само залозите за рундове 11 и 12 ще бъдат анулирани.

5. Невъзможност за излизане за рунд:  Ако един от боксьорите не успее да излезе за следващия рунд, залозите се оценяват в полза на опонента му, който печели двубоя в предишния рунд.

6. Залагане на рунд: Залагане на рунда, в който ще бъде определен резултатът от двубоя. Ако боят бъде преустановен, преди всички рундове да са приключили, или ако някой от боксьорите е дисквалифициран и бъде присъдено решение по точки, залозите ще се уреждат за рунда, в който боят е спрян.

7. Равенство или техническо равенство: Предлагаме цена за равенство за всички двубои. При равенство обаче залозите за победа на който и да е боец ще се считат за губещи. 

 • Равенство означава равенство по точки.
 • Техническо равенство се присъжда, когато съдията преустановява боя поради контузия или фал, преди да е приключил необходимият брой рундове, за да се реши боят според съдийските оценки (известно като техническо решение).

8. KO или TKO: Нокаут (KO) се присъжда, когато боксьорът не се изправи след 10 отброявания. Технически нокаут (TKO) се присъжда при 3 нокдауна или ако съдията се намеси, за да спре боя.

9. Решение или техническо решение (залагане на рунд): Ако даден двубой се реши с техническо решение, преди да приключат всички рундове, победителят ще се счита за победил в рунда, в който боят е спрян. Залозите за победа "по точки" ще се считат за печеливши само ако са приключили всички рундове.

10. Решение по точки (метод на победа):  Ако даден бой е решен (с решение по точки), преди да да са приключили всички рундове, победителят ще се счита за победил в рунда, в който боят е спрян. В тази ситуация залозите на победителя, който печели по точки, ще се определят като печеливши. Залозите за нокаут обаче ще бъдат губещи.

Решение по точки се взема между тримата съдии.

 • Техническо решение се присъжда, когато боят не може да продължи по някаква причина, различна от KO/TKO или Дисквалификация (напр. сблъсък на глави, причиняващ аркада), но е проведен необходимият брой рундове, при който двубоят да може да бъде решен чрез съдийските оценки.
 • Решение с разделени гласове: Когато двама от тримата съдии определят един и същ боец за победител, а третият съдия определя другия боец за победител.
 • Решение с мнозинство: Когато двама от тримата съдии определят единия състезател за победител, а според третия съдия нито един от бойците не е спечелил (т.е. равенство).
 • Единодушно решение: Когато и тримата съдии определят един и същи боец за победител.

11. Резултат от боя:  Всички залози ще бъдат оценени според резултата, обявен на ринга. Оценяването няма да подлежи на ревизии или изменения, след като състезателите напуснат ринга.

12. Общо рундове: Залозите ще се оценяват за точното време, за което е приключил боят. Когато е посочена половина, тя се определя чрез половин точка от рунда. Например: 1 минута и 30 секунди в 3-минутен рунд. За целите на уреждането тази половин точка ще определи половината от залога „над/под“. Ако двубоят бъде спрян, преди всички рундове да са приключили, или ако някой боксьор е дисквалифициран и бъде присъдено решение по точки, залозите ще се уреждат за рунда, в който боят е спрян. Ако двубоят бъде прекратен преди своя край, всички залози ще бъдат анулирани, освен ако вече не е постигнат най-високият възможен общ залог. В този случай всички залози са остават в сила.

13. Непотвърдени двубои: Когато предлагаме цени за боеве, които не са били обявени или датата им е била променена, залозите ще важат, докато боят не се състои, или могат да бъдат анулирани при поискване, след като сме напълно убедени, че боят няма да се състои.

14. Бъдещи боеве: Единственото изключение от 48-часовото правило са боевете, които са били насрочени, преди да е известна точната дата. Те ще бъдат прекласифицирани под правилното събитие и дата, след като бъде направено официално съобщение. Тези боеве ще бъдат анулирани само ако противникът на някой от бойците бъде заменен. След като боят бъде прекласифициран, той се подчинява на 48-часовото правило, както обикновено.

15. Начин на победа: Официалният начин на победа, даден на ринга, ще бъде използван за уреждане на този пазар. За разяснение предлаганите опции са:

 • КО: Когато боец не успее да се изправи след 10 отброявания
 • ТКО: Когато двубоят е спрян от съдията или един от бойците се оттегли.
 • Техническо решение: Когато двубоят е спрян поради аркада/нараняване, което не е причинено от удар, и е решен според оценките на съдиите, преди приключване на планирания брой рундове.
 • Дисквалификация: Когато двубоят е спрян и съдията обявява единия или и двамата бойци за дисквалифицирани.
 • По точки: Когато двубоят се решава според оценките на съдията в края на планирания брой рундове.
 • Равенство: Когато оценките на съдиите са равни или когато съдията спре боя и обяви техническо равенство.

16. Нокдаун/Отброяване на съдията

За целите на оценяването нокдаун се обявява, когато боец е нокаутиран или получава задължително отброяване до осем (всичко, което реферът счита за избягване на удар, няма да се отчита). За нокдауни в индивидуални рундове всички залози ще бъдат анулирани, в случай че боят приключи преди началото на рунда.

17. Залози на турнир: В турнирния бокс, например Prizefighter, всеки боец, стартиращ в турнира, който трябва да се оттегли от събитието поради контузия, ще се счита за загубил.

18. Победа за 60 секунди: Двубоят трябва да бъде официално спечелен от въпросния боксьор в рамките на първите 60 секунди от първи рунд.  

19. Паднал, но победил: Боксьорът трябва да бъде съборен на земята и да му бъде направено задължително отброяване до осем, а впоследствие да спечели боя.  

20. Резултати от боя: Бой без резултат – в случай на обявяване на „бой без резултат“ всички залози ще бъдат анулирани с изключение на селекциите, при които резултатът вече е определен.

21. Свързани спортове (с бокса):  Всички горепосочени боксови правила се прилагат, освен ако не са налични специфични правила.