Kriket

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky na zápas Kto vyhrá zápas? Všetky stávky na zápas budú vyhodnotené v súlade s oficiálnymi pravidlami súťaže. Ak sú zápasy ovplyvnené zlým počasím, stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnych výsledkov. Toto zahŕňa stávky ovplyvnené matematickou kalkuláciou, akou je metóda Duckworth-Lewis. Ak nie je určený oficiálny výsledok, potom budú všetky stávky neplatné. V prípade remízy, ak oficiálne pravidlá súťaže neurčia víťaza, potom platia pravidlá pri remíze. V súťažiach, kde sa o víťazovi rozhoduje nadhodom alebo sade Super Over budú stávky vyhodnotené oficiálnym výsledkom. Ak je v zápasoch First Class oficiálnym výsledkom remíza, stávky budú vyhodnotené ako Dead Heat medzi oboma tímami. Ak boli vypísané stávky na nerozhodný výsledok, potom v takom prípade bude nerozhodný výsledok vyhodnotená ako prehrávajúca. Ak je zápas ukončený z externých príčin, potom budú stávky neplatné, pokiaľ nie je víťaz vyhlásený na základe oficiálnych pravidiel súťaže. Ak je zápas zrušený, potom budú všetky stávky neplatné, ak nebude znova odohratý alebo znova zahájený do 36 hodín od pôvodne určeného času začiatku.

2.) Zmena miesta konania Ak sa zápas neodohrá v avizovanom dejisku, potom stávky zostávajú v platnosti. Toto platí za predpokladu, že miesto konania nebolo preložené na ihrisko súpera (alebo v prípade medzinárodných zápasov, ak dejisko zostane v rovnakej krajine).

3.) Stávky na zápas Dvojitá šanca Bude výsledok zápasu jedna z ponúknutých možností? Remíza bude vyhodnotená podľa pravidla Dead Heat. Všetky stávky na zápas budú vyhodnotené v súlade s oficiálnymi pravidlami súťaže. Ak nie je určený oficiálny výsledok, potom budú všetky stávky neplatné.

4.) Stávky na zápas Pri nerozhodnom výsledku stávka neplatí Kto vyhrá zápas za predpokladu, že všetky stávky budú neplatné, ak sa zápas skončí nerozhodným výsledkom? Remíza bude vyhodnotená podľa pravidla Dead Heat. Všetky stávky na zápas budú vyhodnotené v súlade s oficiálnymi pravidlami súťaže. Ak nie je určený oficiálny výsledok, potom budú všetky stávky neplatné.

5.) Top pálkar v zmene Výherné stávky musia správne tipovať na top skórujúceho bežca v akýchkoľvek jednotlivých zmenách v ktoromkoľvek zápase. Stávky zostávajú v platnosti za predpokladu, že odhádzaných bolo 60 sád Over v prípravnom zápase alebo zmenách First Class, 25 sád Over bolo odhádzaných na podujatí One Day International alebo 50 sád Over v domácich zmenách, 10 sád Over musí byť dokončených v zmenách na zápas 20/20. Zaznamenané dobehy v sade Super Over sa nepočítajú. Všetci hráči v základnej jedenástke sú kvalifikovaní, či už pôjdu na pálku v zmene alebo nie. Akákoľvek stávka na hráča, ktorý nie je v základnej jedenástke, bude neplatná. Ak hráč v zmene odstúpi, nech už je to z akéhoľvek dôvodu a nebude pokračovať, jeho skóre v čase odstúpenia sa bude považovať za celkové. V prípade, že dvaja alebo viac hráčov dosiahne spolu najvyšší počet dobehov, potom sa použije pravidlo Dead Heat.

6.) Top nadhadzovač v zmene Výherné stávky musia správne tipovať na top nadhadzovača v akýchkoľvek jednotlivých zmenách v ktoromkoľvek zápase. Stávky zostávajú v platnosti za predpokladu, že odhádzaných bolo 60 sád Over v prípravnom zápase alebo zmenách First Class, 25 sád Over bolo odhádzaných na podujatí One Day International alebo 50 sád Over v domácich zmenách, 10 sád Over musí byť dokončených v zmenách na zápas 20/20. Bránky v sade Super Over sa nepočítajú. Všetci hráči v základnej jedenástke sú kvalifikovaní, či už budú nadhadzovať v zmene alebo nie. V prípade, že dvaja alebo viac hráčov zaznamená spolu najvyšší počet bránok, potom sa použije Dead Heat.

7.) Počet dobehov (runs)/bránok (wickets) v časti hry Výherné stávky musia správne tipovať na počet dobehov alebo bránok v časti hry. Prvá časť je časť hry medzi začiatkom a obedom. Druhá časť je časť hry medzi obedom a čajom. Záverečná časť je časť hry medzi čajom a koncom hry. V prípade, že v časti hry bolo dokončených menej ako 20 sád Over, potom budú všetky stávky neplatné. V prípade, že v jednej časti budú pálkovať oba tímy, potom budú stávky vyhodnotené na základe celkových dobehov, alebo bránok.

8.) Dobehy tímov v zmene/Hendikep zápasu V prípade zápasu s redukovanými sadami Over, inak označovanom aj ako Duckworth-Lewis, budú všetky tieto stávky neplatné.

9.) Run Outs/Celkové 6's/Celkové 4’s/ Celkové Wides /Celkové Stumpings/Celkové Ducks/Špeciály V zápase A One Day alebo 20/20 v prípade zápasu s obmedzenými sadami Over, inak známom aj ako Duckworth-Lewis, pokiaľ nebola línia doplnená pred obmedzením sád Overov.

10.) Run Outs/6's/4’s/Wides /Stumpings/Ducks zaznamenané v sade Super Over sa nepočítajú.

11.) Individuálne dobehy pálkara Výherné stávky musia správne tipovať na počet dobehov zaznamenaných individuálnym pálkarom v zmene alebo zápase. Stávky sú neplatné, ak nebude pálkarovi v zmene nadhodená loptička. Ak hráč v zmene odstúpi, nech už je to z akéhoľvek dôvodu a nebude pokračovať, jeho skóre v čase odstúpenia sa bude považovať za celkové. Dobehy zaznamenané v sade Super Over sa nepočítajú.

12.) Stávky na duel nadhadzovačov Výherné stávky musia správne tipovať počet bránok, ktoré boli uskutočnené v zmene alebo v zápase. Stávky zostávajú v platnosti za predpokladu, ak nadhadzovač hodil aspoň jednu loptičku. Stávky sú neplatné, ak nadhadzovač nenadhadzoval v žiadnej z časti zmeny alebo zápasu. Bránky v sade Super Over sa nepočítajú.

13.) Stávky na pálkarsky duel Výherné stávky musia správne tipovať na najúspešnejšieho z dvoch pálkarov v zmene alebo zápase. Obaja pálkari musia ísť na pálku a aspoň jedna loptička musí byť nadhodená jednému z hráčov počas zmeny/zápasu, aby zostali stávky v platnosti. V prípade remízy sú všetky stávky neplatné, pokiaľ nie je uvedené inak. Dobehy zaznamenané v sade Super Over sa nepočítajú.

14.) Stávky na duel nadhadzovačov Výherné stávky musia správne tipovať na najúspešnejšieho z dvoch nadhadzovačov v zmene alebo zápase. Obaja nadhadzovači musia hodiť aspoň jednu loptu v zápase, aby zostali stávky v platnosti. V prípade remízy sú všetky stávky neplatné, pokiaľ nie je uvedené inak. Nadhody v sade Super Over sa nepočítajú.

15.) Najvyššie hodnotená spolupráca pri prvom nadhode (First Wicket Partnership) Ktorý tím zaznamenaná najviac dobehov pred stratením svojej prvej bránky? Ak pálkujúci tím dosiahne koniec im určených sád Over, dosiahne svoj cieľ alebo bude deklarovať dostatočný počet bodov pred pádom prvej bránky, potom bude za výsledok považované celkové zaznamenané skóre. Za účelom vyhodnotenia sa nepočíta bránka (wicket), ak odstúpi pálkar kvôli zraneniu. V zápasoch s limitovanými sadami Over budú stávky neplatné, ak bola zmena obmedzená z dôvodu externých faktorov, vrátane zlého počasia, pokiaľ už nebolo o výsledku rozhodnuté. V zápasoch First Class sa stávky týkajú iba prvých zmien oboch tímov. Oba tímy musia pálkovať.

16.) Najviac Sixes (šesť dobehov) Ktorý tím zaznamená najviac Sixes? V zápasoch s limitovanými sadami Over budú stávky neplatné, ak nebolo dokončených aspoň 50% plánovaných sád Over pre nadhody z dôvodu zlého počasia, pokiaľ už nebolo o výsledku rozhodnuté. Stávky budú taktiež neplatné, ak jeden z tímov má pred sebou menej sád Over ako súper, pokiaľ už nebola stávka vyhodnotená pred uskutočnením obmedzenia sady Over. Iba Sixes zaznamenané na pálke (akýmkoľvek spôsobom - platným alebo neplatným) sa bude počítať k Total Sixes. Prehody a extra sa napočítajú. Sixes (šesť dobehov) zaznamenané v sade Super Over sa nepočítajú.

17.) Pád ďalšej bránky (wicket) Koľko dobehov zaznamená pálkujúci tím, kým padne ďalšia bránka? Ak pálkujúci tím dosiahne koniec im určených sád Over, dosiahne svoj cieľ alebo bude deklarovať pred pádom prvej bránky, potom výsledkom bude celkovo zaznamenaný výsledok. Za účelmi vyhodnotenia sa bránka (wicket) nepočíta, ak odstúpi pálkar odstúpi zranený.

18.) Dobehy v sade Over Koľko dobehov bude zaznamenaných v danej sade Over? Daná sada Over musí byť dokončená, aby stávky zostali v platnosti, pokiaľ už nebolo o výsledku rozhodnuté. Ak sa zmena skončí počas sady Over, potom daná sada Over bude považovaná za úplnú, iba ak by zmena skončila z dôvodu externých faktorov, vrátane zlého počasia, a v takom prípade budú všetky stávky neplatné, pokiaľ nebolo o výsledku už rozhodnuté. Ak sada Over nebude pokračovať z akéhokoľvek dôvodu, potom budú všetky stávky neplatné. Extra a trestné dobehy v konkrétnej sade Over sa budú počítať za účelom vyhodnotenia.

19.) Bránka (wicket) v sade Over Padne bránka (wicket) v špecifickej sade Over? Za účelmi vyhodnotenia sa bude počítať akákoľvek bránka, vrátane zmarených dobehov. Odstúpenie pálkar kvôli zraneniu sa nepočíta za bránku (wicket). Ak pálkarovi vyprší čas, alebo odstúpil, potom sa bránka bude považovať za uskutočnenú pri predošlej loptičke. Daná sada Over musí byť dokončená, aby stávky zostali v platnosti, pokiaľ už nebolo o výsledku rozhodnuté. Ak sa zmena skončí počas sady Over, potom daná sada Over bude považovaná za úplnú, iba ak by zmena skončila z dôvodu externých faktorov, vrátane zlého počasia, a v takom prípade budú všetky stávky neplatné. Ak sada Over nebude pokračovať z akéhokoľvek dôvodu, potom budú všetky stávky neplatné. Extra a trestné dobehy v konkrétnej sade Over sa budú počítať za účelom vyhodnotenia.

20.) Sada Over - párne/nepárne Bude počet zaznamenaných dobehov v špecifickej sade Over párny alebo nepárny? Nula sa bude považovať za párne číslo. Konkrétna sada Over musí byť dokončená, aby všetky stávky zostali v platnosti, pokiaľ už nebolo o výsledku rozhodnuté. Ak sa zmena skončí počas sady Over, potom daná sada Over bude považovaná za úplnú, iba ak by zmena skončila z dôvodu externých faktorov, vrátane zlého počasia a v takom prípade budú všetky stávky neplatné, pokiaľ už nebolo o výsledku rozhodnuté. Ak sada Over nebude pokračovať z akéhokoľvek dôvodu, potom budú všetky stávky neplatné. Extra a trestné dobehy v konkrétnej sade Over sa budú počítať za účelom vyhodnotenia. V zápasoch The Hundred budú stávky na Top pálkara v zmene (Top Runscorer) neplatné, ak sa plánovaný počet sád na jednu zmenu zníži o 50 a viac loptičiek.

21.) Ďalší muž out Ktorý pálkar bude vyradený ako ďalší? Ak jeden z dvoch pálkarov odstúpi zranený alebo pálkari v pálkovisku sú iní ako tí, ktorí boli uvedení, stávky podané na oboch pálkarov budú vyhlásené za neplatné. Ak nepadnú ďalšie bránky, všetky stávky budú neplatné. V zápasoch The Hundred budú stávky na Top nadhadzovača v zmene (Top Wicket-Taker) neplatné, ak sa plánovaný počet sád na jednu zmenu zníži o 50 a viac loptičiek.

22.) Spôsob ďalšieho vyradenia bránky. Ako bude vyoutovaný ďalší pálkar? Výsledok bude určený podľa spôsobu vyradenia, ktorým padne ďalšia bránka. Za účelmi vyhodnotenia sa bránka (wicket) nepočíta, ak odstúpi pálkar odstúpi zranený. Ak konkrétna bránka (wicket) nepadne, potom budú všetky stávky neplatné.

23.) Stávkovanie na sériu Výherné stávky musia byť na víťaza v sérii. Stávky neplatia, ak nie je dokončený počet zápasov v sérii, s výnimkou ak bol odohraný dostačujúci počet zápasov na určenie výsledku série. V prípade vyrovnanej série platia pravidlá Dead Heat pre stávky na oba hrajúce tímy, ak nie je vypísaný kurz na remízu. Stávky podané na nerozhodný výsledok prehrávajú.

24.) Top pálkar/nadhadzovač v sérii Výherné stávky musia byť na pálkara a nadhadzovača s najväčším počtom dobehov alebo bránok v sérii. Tieto stávky sa vzťahujú na všetkýh hráčov bez ohľadu na to, či budú alebo nebudú hrať. Hráči môžu byť do týchto stávok pridaní kedykoľvek. V prípadoch, v ktorých nie je možné uplatniť hore uvedené pravidlá rozhodne o vyhodnotení stávky oficiálny výsledok.