Крикет

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1. Залози на мач: Кой ще спечели мача?

a) Всички залози на мач се оценяват съгласно официалните правила на състезанието.

б) Залозите на мачове, засегнати от неблагоприятни метеорологични условия, се оценяват съгласно официалния резултат. Това включва мачове, засегнати от математическо изчисление (като метода Дъкуърт-Луис (DL) или система Джаядеван (VJD))

в) Ако няма официален резултат, всички залози ще бъдат отменени.

г) В случай на равенство ("tie"), ако официалните правила на състезанието не определят победител, се прилагат правилата за равен резултат ("Dead-heat"). В състезания, където победителят се определя чрез "боул оф" или "супер оувър", залозите се оценяват според официалния резултат.

д) В първокласни мачове по крикет, ако официалният резултат е равенство ("tie"), залозите се оценяват като "Dead-heat" между двата отбора. Ако е било предложено равенството, залозите за равенството ще бъдат уредени като губещи в случай на равен мач.

е) В мачове "County Championship", където НЕ се предлага равенство, мачовете ще се уреждат на принципа равенство без залог (т.е. когато е налице равенство, залозите се анулират).

ж) Ако мачът е прекъснат поради външни фактори, залозите ще бъдат отменени, освен ако не е обявен победител въз основа на официалните правила на състезанието.

з) Всички залози за игра, която не е била изиграна на планираната дата, ще бъдат обявени за невалидни, освен ако няма официален резервен ден(дни). Тогава всички залози остават валидни, ако са изиграни на този ден(дни).

 

2. Залози на мач: Двоен шанс Ще бъде ли резултатът от мача една от трите предложени опции?

а) Равенство ще се оценява като Dead Heat за отборите, а не като равенство.

б) Всички залози на мач се оценяват съгласно официалните правила на състезанието.

в) Ако няма официален резултат, всички залози ще бъдат анулирани.

 

3. Залози на мач: Равенство без залог: Кой ще спечели мача? При равенство всички залози ще бъдат отменени.

а) Равенство ще бъде оценено като Dead Heat за двата отбора, а не като равенство.

б) Всички залози на мач се оценяват съгласно официалните правила на състезанието.

в) Ако няма официален резултат, всички залози ще бъдат отменени.

 

4. Най-много шестици: Кой отбор ще отбележи най-много шестици?

а) При Еднодневни международни мачове и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Най-много шестици“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

б) При мачове „Twenty20“ залозите за „Най-много шестици“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен и отборът не е останал без уикети и не е достигнал цел, с която да спечели мача.

в) За общия брой шестици се взимат предвид само шестици, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

г) Допълнителни или екстра рънове не се отчитат.

д) Шестици, отбелязани в супер оувър, не се отчитат.

е) В случай на равенство се прилага правилото Dead heat.

 

5. Най-много допълнителни рънове: Кой отбор ще добави най-много допълнителни рънове към резултата си от батиранията?

а) Ако не се предлага равенство и отборите завършат с еднакъв резултат, се прилага правилото Dead heat.

б) При „Първокласни мачове“, завършили с равенство, залозите ще бъдат анулирани, ако са изиграни по-малко от 200 оувъра, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

 

6. Най-добър резултат от рънове в първия оувър: Кой отбор ще отбележи най-много рънове в първия оувър на своя ининг?   

а) За да останат залозите в сила, първият оувър трябва да бъде завършен, освен ако оценяването не е било вече приключено. Ако по време на първия оувър инингите са били прекратени поради външни фактори (вкл. лошо време), всички залози ще бъдат анулирани, освен ако оценяването не е било вече проведено.

б) Допълнителни и наказателни рънове в конкретния оувър се взимат предвид за оценяването.

 

7. Най-много рънове в първата група от оувъри: Кой отбор ще отбележи най-много рънове след първия посочен брой оувъри от техните ининги?
   Ако не е завършен определеният брой оувъри, залозите ще бъдат отменени, освен в случаите, когато отборът е останал без уикети, декларира или достигне целта си, или когато залогът вече е бил уреден.

 

8. Най-добро партньорство на първия уикет: Кой отбор ще отбележи най-много рънове преди да загуби първия уикет?   

а) Ако батиращият отбор достигне края на определените оувъри, достигне целта или декларира преди падането на първия уикет, резултатът ще бъде общата натрупана сума.

б) За целите на оценяването батсман, който се оттегля поради контузия, не се счита за уикет.

в) В мачове с ограничени оувъри залозите ще бъдат анулирани, ако инингът е бил съкратен поради външни фактори, вкл. неблагоприятни метеорологични условия, освен ако оценяването вече не е било проведено.

При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Партньорство на първия уикет“ ще бъдат анулирани, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

При мачове „Twenty20“ залозите за „Партньорство на първия уикет“ ще бъдат анулирани, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, и отборът не е останал без уикети и не е достигнал цел, с която да спечели мача. 

Залозите ще бъдат отменени и ако единият отбор има по-малко оувъри от противника, освен ако оценяването на залога не е било вече проведено преди намаляването на оувърите.

В първокласни мачове залогът се отнася само за първия ининг на всеки отбор

 

Общ брой шестици в мача  Колко шестици ще бъдат отбелязани по време на мача?   

a) При еднодневни международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Общ брой шестици в мача“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

б) При мачове „Twenty20" залозите за „Общ брой шестици в мача“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, и отборът не е останал без уикети, и не е достигнал цел, с която да спечели мача. 

в) За общия брой шестици се взимат предвид само шестици, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

г) Допълнителни или екстра рънове не се взимат предвид.

д) Шестици, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

10. Най-добър играч: Кой ще бъде обявен за най-добър играч в мача?   

a) Залозите ще се уреждат според официално посочения най-добър играч в мача.

б) В сила са правилата за Dead heat.

в) Ако няма официално посочен най-добър играч в мача, всички залози се анулират.

 

11: Рънове в оувър: Колко ръна ще бъдат отбелязани в определения оувър?  

а) За да останат залозите в сила, определеният оувър трябва да бъде завършен, освен ако оценяването не е било вече проведено.

б) Ако инингът завърши по време на оувър, този оувър се счита за завършен, освен ако инингът не е приключил поради външни фактори, вкл. неблагоприятни метеорологични условия – в такъв случай всички залози ще бъдат отменени, освен ако оценяването не е било вече проведено.

в) Ако оувърът не започне поради някаква причина, всички залози ще бъдат отменени.

г) Допълнителни и наказателни рънове в конкретния оувър се взимат предвид за оценяването.

 

12. Брой удари извън границата на игралното поле (баундъри) за един оувър: Ще бъде ли отбелязано баундъри в конкретен оувър?   

a) Ще бъдат зачетени само точки баундъри, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

б) Случаи на неточна топка, четворки, отбелязани от батиращите с четири пробега между уикетите (олрън форс) и допълнителни рънове не се взимат предвид.

в) За да останат залозите в сила, конкретният оувър трябва да бъде завършен, освен ако оценяването не е било вече проведено. Ако инингът завърши по време на оувър, този оувър се счита за завършен, освен ако инингът не е приключил поради външни фактори, вкл. неблагоприятни метеорологични условия – в такъв случай всички залози ще бъдат отменени, освен ако оценяването не е било вече проведено.

г) Ако оувърът не започне поради някаква причина, всички залози ще бъдат отменени.

д) Допълнителни и наказателни рънове в конкретния оувър се взимат предвид за оценяването.

 

13. Уикет в оувър: Ще падне ли уикетът в определения оувър?   

а) За целите на оценяването се взима предвид всеки уикет, включително рън-аут. Батсман, който се оттегля поради контузия, не се счита за уикет. Ако батсманът превиши времето за изчакване или се оттегли от игра, уикетът се счита за отбелязан при предишното хвърляне.

б) За да останат залозите в сила, определеният оувър трябва да бъде завършен, освен ако оценяването не е било вече проведено. Ако инингът завърши по време на оувър, този оувър се счита за завършен, освен ако инингът не е приключил поради външни фактори, вкл. неблагоприятни метеорологични условия – в такъв случай всички залози ще бъдат отменени, освен ако оценяването не е било вече проведено.

в) Ако оувърът не започне поради някаква причина, всички залози ще бъдат отменени.

Допълнителни и наказателни рънове в конкретния оувър се взимат предвид за оценяването.

 

14. Оувър - Нечетно/Четно: Ще бъде ли броят на ръновете, отбелязани в определения оувър, четно или нечетно число?   

а) Нула се счита за четно число.

б) За да останат залозите в сила, конкретният оувър трябва да бъде завършен, освен ако оценяването не е било вече проведено. Ако инингът завърши по време на оувър, този оувър се счита за завършен, освен ако инингът не е приключил поради външни фактори, вкл. неблагоприятни метеорологични условия – в такъв случай всички залози ще бъдат отменени, освен ако оценяването не е било вече проведено.

в) Ако оувърът не започне поради някаква причина, всички залози ще бъдат отменени.

г) Допълнителни и наказателни рънове в конкретния оувър се взимат предвид за оценяването.

 

15. Рънове в групи от оувъри: Колко ръна ще бъдат отбелязани в конкретния брой оувъри?   

Ако конкретният брой оувъри не е завършен, залозите ще бъдат отменени, освен в случаите, когато отборът е останал без уикети, декларира или достигне целта си, или когато залогът вече е бил уреден.

 

16. Рънове в сесия: Колко ръна ще бъдат отбелязани в конкретната сесия?   

а) Резултатът се определя въз основа на общия брой рънове, отбелязан в конкретната сесия, независимо кой отбор ги е отбелязал.

б) Ако в сесията са хвърлени по-малко от 20 оувъра, залозите ще бъдат отменени, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

 

17. Рънове в инингите  Колко ръна ще отбележи батиращият отбор в текущите ининги?   

а) При тестови или първокласни мачове залозите „Рънове в инингите“ ще бъдат отменени, ако поради външни фактори, включително и лоши метеорологични условия, са хвърлени по-малко от 60 оувъра, освен в случаите, когато инингите са достигнали до естествен завършек.

б) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Рънове в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за ининги е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

в) При мачове „Twenty20" залозите „Рънове в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за ининги е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

г) При мачове „Т10“ залозите „Рънове в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 1 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

 

18. Четворки в инингите: Общо колко четворки ще отбележи батиращият отбор в настоящите си ининги?   

а) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Четворки в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

б) При мачове „Twenty20" залозите „Четворки в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

в) За общия брой четворки се взимат предвид само четворки, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

г) Случаи на неточна топка, четворки, отбелязани от батиращите с четири пробега между уикетите (олрън форс), и допълнителни рънове не се взимат предвид.

д) Четворки, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

е) При мачове „Т10“ залозите за „Рънове в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 1 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

 

19. Шестици в инингите: Общо колко шестици ще отбележи батиращият отбор в настоящите си ининги?   

а) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Шестици в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

б) При мачове „Twenty20" залозите за „Шестици в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

в) За общия брой шестици се взимат предвид само шестици, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

г) Допълнителни или екстра рънове не се взимат предвид.

д) Шестици, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

е) Аутове при надбягване (рън аутс) в супер оувър не се взимат предвид.

ж) При мачове „Т10“ залозите „Рънове в инингите“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 1 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

 

20. Играчът с най-много рънове в инингите: Кой батсман ще отбележи най-много рънове за своя отбор?   

а) Резултатът от този залог се определя въз основа на батсмана с най-висок индивидуален резултат в инингите на отбора.

б) Залозите ще бъдат анулирани, в случай че конкретният играч не е част от състава.

в) При тестови или първокласни мачове залозите на Най-резултатен батсман ще бъдат отменени, ако поради външни фактори, включително и лоши метеорологични условия, са хвърлени по-малко от 60 оувъра в инингите, освен в случаите, когато инингите са достигнали до естествен завършек.

г) При международни мачове "Оne Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Най-резултатен батсман“ ще бъдат отменени в случай, че предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 25 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

д) При мачове „Twenty20“ залозите „Най-резултатен батсман“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 10 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

e.) Стоте мача залозите за топ рънмайстор ще бъдат анулирани, ако планираният брой оувъри за инингите се намали с 50 или повече топки.

Ако два или повече играчи отбележат еднакъв брой рънове, в инингите се прилага правилото Dead heat.

Рънове, отбелязани в супер оувър, не се отчитат.

 

21. Играчът с най-много уикети в инингите: Кой боулър ще отбележи най-много уикети за своя отбор?  

а) Резултатът се определя според боулъра с най-висок брой лично отбелязани уикети в отделните ининги.

б) В тестови или първокласни мачове залозите „Най-резултатен боулър“ ще бъдат отменени, ако поради външни фактори, включително и лоши метеорологични условия, са хвърлени по-малко от 60 оувъра в инингите, освен в случаите, когато инингите са достигнали до естествен завършек.

в) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Най-резултатен боулър“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 25 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

г) При мачове "Twenty20" залозите „Най-резултатен боулър“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 10 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен. 

Ако двама или повече играчи отбележат еднакъв брой уикети, за инингите се прилага правилото Dead heat.

д) В Стоте мача залозите за топ уикеттейкър ще бъдат анулирани, ако планираният брой оувъри за инингите бъде намален с 50 или повече топки.

е) Ако нито един играч не отбележи уикет в инингите, всички залози се анулират.

ж) Уикети, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

22. Брой рънове на батсман: Колко ръна ще отбележи въпросният батсман?   

а) Ако батсманът завърши инингите, без да бъде отстранен, в резултат на деклариране или на успешното достигане на отбора до края на разпределените му оувъри, или успешното достигане на целта на отбора, неговият резултат ще се счита за краен резултат. В случай че батманът не батира, залогът ще бъде отменен.

б) Ако батсманът не е сред 11-те играчи в стартовия състав на отбора, залогът ще бъде отменен.

в) В случай че батсман се оттегли поради контузия, но по-късно се завърне на терена, общият брой рънове, отбелязани от него в инингите, ще бъде зачетен. Ако батсманът не се завърне на терена, за краен резултат ще се счита резултатът му при напускане на терена.

г) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Брой рънове на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

д) При мачове „Twenty20" залозите „Брой рънове на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

е) Рънове, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

23. Брой четворки на батсман: Колко четворки ще отбележи посоченият батсман?   

а) Ако даден батсман завърши инингите, без да бъде отстранен в резултат на деклариране или на успешното достигане на отбора до края на разпределените му оувъри или успешното достигане на целта на отбора, неговият брой четворки ще се счита за краен резултат. В случай че батсманът не батира, залогът ще бъде отменен. б) Ако батсманът не е сред 11-те играчи в стартовия състав на отбора, залогът ще бъде отменен.

б) В случай че даден батсман се оттегли поради контузия, но по-късно се завърне на терена, общият брой четворки, отбелязани от него в инингите, ще бъде зачетен. Ако батсманът не се завърне на терена, за краен резултат ще се счита резултатът му при напускане на терена.

в) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Брой четворки на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

г) В мачове "Twenty20" залозите "Брой четворки на батсман" ще бъдат отменени, ако планираният брой оувъри за инингите е намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

д) За общия брой четворки се взимат предвид само четворки, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

е) Случаи на неточна топка, четворки, отбелязани от батиращите с четири пробега между уикетите (олрън форс), и допълнителни рънове не се взимат предвид.

ж) Четворки, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

24. Брой шестици на батсман: Колко шестици ще отбележи посоченият батсман?   

а) Ако определен батсман завърши инингите, без да бъде отстранен в резултат на деклариране или на успешното достигане на отбора до края на разпределените му оувъри или успешното достигане на целта на отбора, то неговият брой шестици ще се счита за краен резултат. В случай че батманът не батира, залогът ще бъде отменен. Ако батсманът не е сред 11-те играчи в стартовия състав на отбора, залогът ще бъде отменен.

б) В случай че батсман се оттегли поради контузия, но по-късно се завърне на терена, общият брой шестици, отбелязани от него в инингите, ще бъде зачетен. Ако батсманът не се завърне на терена, за краен резултат ще се счита резултатът му при напускане на терена.

в) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Брой шестици на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

г) При мачове „Twenty20“ залозите „Брой шестици на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

д) За общия брой шестици се взимат предвид само шестици, отбелязани с бухалката (независимо дали хвърлянето е законно или не).

е) Допълнителни или екстра рънове не се взимат предвид.

ж) Шестици, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

25. Ключови постижения на батсман: Ще успее ли посоченият батсман да достигне до определено ключово постижение?   

а) Ако батсманът завърши инингите, без да бъде отстранен в резултат на деклариране или на успешното достигане на отбора до края на разпределените му оувъри или успешното достигане на целта на отбора, неговият резултат ще се счита за краен резултат. В случай че батманът не батира, залогът ще бъде отменен.

б) Ако батсманът не е сред 11-те играчи в стартовия състав на отбора, залогът ще бъде отменен.

в) В случай че батсман се оттегли поради контузия, но по-късно се завърне на терена, общият брой рънове, отбелязани от него в инингите, ще бъде зачетен. Ако батсманът не се завърне на терена, за краен резултат ще се счита резултатът му при напускане на терена.

г) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Ключово постижение на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

д) При мачове „Twenty20" залозите „Ключово постижение на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден

е) Рънове, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

26. Начин на отстраняване: По какъв начин ще бъде отстранен следващият батсман?   

а) Ако конкретният батсман не бъде отстранен, всички залози се анулират.

б) В случай че въпросният батсман напусне терена поради контузия и не се завърне по-късно за батиране, всички залози се анулират.

в) Ако по-късно батсманът се завърне за батиране, залозите остават в сила.

 

27. Падане на следващия уикет: Колко ръна ще отбележи батиращият отбор при падане на следващия уикет?   

а) Ако батиращият отбор достигне края на определените оувъри, достигне целта или декларира преди падането на определения уикет, резултатът ще бъде общата натрупана сума.

б) За целите на оценяването батсман, който се оттегля поради контузия, не се счита за уикет.

в) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Падане на уикет“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

г) При мачове „Twenty20" залозите за „Падане на уикет на батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

 

28. Следващ отстранен играч: Кой ще бъде следващият отстранен батсман?   

а) Ако един от батсманите напусне играта поради контузия или батсманът на полето е различен от обявения, залозите, поставени на двамата батсмани ще бъдат отменени.

б) Ако не паднат повече уикети, всички залози ще бъдат отменени.

 

29. Метод на елиминиране на следващия уикет: По какъв начин ще бъде отстранен следващият батсман?   

а) Резултатът се определя според метода на отстраняване при падане на следващия уикет.

б) За целите на оценяването батсман, който се оттегля поради контузия, не се счита за уикет.

в) Ако определеният уикет не падне, всички залози ще бъдат отменени.

 

30. Батсман срещу батсман: Кой от посочените играчи ще отбележи най-много рънове?   

а) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Батсман срещу батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

б) При мачове „Twenty20" залозите „Батсман срещу батсман“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

в) И двамата батсмани трябва да са сред 11-те играчи в първоначалния състав на отбора. Ако някой от двамата в последствие не батира, всички залози се уреждат по обичайния начин.

г) Рънове, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

31. Боулър срещу боулър: Кой от посочените играчи ще отбележи най-много уикети?   

а) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Боулър срещу боулър“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

б) При мачове "Twenty20" залозите „Боулър срещу боулър“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

в) И двамата батсмани трябва да са сред 11-те играчи в първоначалния състав на отбора. Ако някой от двамата впоследствие не батира, всички залози се оценяват по обичайния начин.

г) Уикети, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

32. Олраундър срещу олраундър: Кой от посочените играчи ще отбележи най-много точки в системата за резултатност на играчите?   

а) Точките се изчисляват по следния начин: 1 точка за рън, 20 точки за уикет, 10 точки за хващане, 25 точки за стъмпиране.

б) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Олраундър срещу олраундър“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.

в) При мачове „Twenty20" залозите „Олраундър срещу олраундър“ ще бъдат отменени, ако предвиденият брой оувъри за инингите е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, освен в случаите, залогът вече е бил уреден.

г) И двамата батсмани трябва да са сред 11-те играчи в първоначалния състав на отбора. Ако някои от двамата играчи впоследствие не батира или хвърля, то всички залози се оценяват по обичайния начин.

д) Точки, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

33. Залагане на серия:  Цените са за дългосрочни залози за сериите. 

а) Дългосрочните залози за дадена серия ще останат в сила в случай, че е била изиграна поне една среща.

б) Ако броят на срещите в дадена серия е бил намален по време или преди нейното начало, то залозите за резултата от сериите, за играч, отбелязал най-много рънове и други пазари, които не включват пряко резултата от сериите, остават в сила.

в) В случай че след поставянето на залога не последва никакво развитие (например, ако серията е прекратена), всички залози ще бъдат анулирани.

г) Точен резултат от сериите.

д) Ако планираните редовни мачове не се състоят, залозите ще бъдат отменени, освен в случаите, когато залогът вече е бил уреден.


34. Батсман с най-много рънове в серията: Играчите, отбелязали най-голям брой рънове в серия.   

а) Залозите „Най-добър батсман в серията“ остават в сила, независимо дали играчът е участвал в играта или не, освен в случаите, когато е посочено друго.

б) За да са валидни залозите, минимум един от пробните мачове трябва да е завършен.

в) Ако двама или повече играчи отбележат еднакъв брой рънове, се прилага правилото Dead heat.

 

35. Боулър с най-много уикети в А серия: Играчът с най-много отбелязани уикети в серия

а) Залозите за "Най-добър боулър в серията" остават в сила независимо дали играчът е участвал в играта или не, освен ако не е посочено друго.

б) За да са валидни залозите, минимум един от пробните мачове трябва да е завършен.

в) Ако двама или повече играчи отбележат еднакъв брой уикети, се прилага правилото Dead heat.


36. Сенчъри в мача: Ще успее ли определен играч да отбележи сенчъри?

а) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите за „Сенчъри в мача“ ще бъдат отменени в случай, че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

б) При мачове „Twenty20" залозите „Сенчъри в мача“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, и отборът не е останал без уикети, и не е достигнал цел, с която да спечели мача.

в) Рънове, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

 

37. Уикети на играчите: Уикети, отбелязани от играч

а) При международни мачове "One Day" и други срещи с ограничение 50 оувъра за мач залозите „Уикети на играч“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 5 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен.

б) При мачове „Twenty20" залозите „Уикети на играч“ ще бъдат отменени, в случай че предвиденият брой оувъри за ининг е бил намален с 3 или повече оувъра, след като залогът е бил поставен, и отборът не е останал без уикети, и не е достигнал цел, с която да спечели мача.

в) Уикети, отбелязани в супер оувър, не се взимат предвид.

При първокласните/тестови мачове пазарът се отнася само за уикетите, отбелязани в първия ининг, освен ако не е посочено друго.

 

38. Промяна на мястото на провеждане: Ако мачът не се играе на обявеното място, Вашият залог остава в сила. Това правило важи, ако мястото на провеждане не се премести на стадиона на противника (или в случай на международни мачове, ако мястото на провеждане не се премести в друга държава).