Cyklistika

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Zmeny výsledkov: Všetky stávky sa budú vyplácať podľa oficiálneho výsledku v čase pódiovej prezentácie. Žiadne zmeny uskutočnené po tomto čase sa nepočítajú pre stávkové účely.

2.) Všetky stávky platia: Všetky stávky platia aj vtedy, keď bude podujatie/etapa z akýchkoľvek dôvodov skrátené/á.

3.) Víťaz pretekov a etapy: Všetky stávky na celkového víťaza alebo víťaza etapy na jednotlivého jazdca budú neplatné, ak tento jazdec nenastúpi na pretekoch alebo na etape. Stávky však budú platné, ak jazdec odstúpi po začatí pretekov alebo etapy. Odvodené pravidlo 4 sa môže vzťahovať na stávky na celkového víťaza.

4.) King of the Mountains (Kráľ kopca), Green Jersey (Zelený dres), Young Rider (Mladý jazdec) a iné kategórie: Stávky na týchto podujatiach budú vyhodnotené na základe oficiálnych konečných výsledkov v posledný deň pretekov. Akékoľvek následné diskvalifikácie budú ignorované za účelmi vyhodnotenia.

5.) Stávky na preteky – Klasifikácia etapy a všeobecná klasifikácia:

  • Stávky na preteky platia v nasledujúcich prípadoch:
  • Najmenej jeden z jazdcov/tímov musí dokončiť etapu/preteky.
  • Všetci jazdci/všetky tímy musia odštartovať na etape/pretekoch.
  • Jazdci nedokončia preteky/etapu – stávky sú neplatné.