Колоездене

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Промени в резултата: Всички залози ще бъдат оценени съгласно официалния резултат в момента на представянето на играчите на подиума. Промените, направени след това, няма да бъдат отчетени за целите на залаганията.

2.) Всички залози важат: Дори ако дадено събитие/етап е съкратено поради някаква причина, всички залози остават в сила.

3.) Победител в състезанието и етапа: Всички залози за краен победител или победител в етапа за отделен състезател ще бъдат анулирани, ако този състезател не успее да започне състезанието или етапа. Въпреки това, залозите остават в сила, ако състезателят се оттегли, след като състезанието или етапът са започнали. Приспадане по правило 4 може да се прилага за пазарите за краен победител.

4.) King of the Mountains, Green Jersey, Young Rider и други категории: Залозите в тези състезания ще бъдат уредени според официалния краен резултат в последния ден от тура. Всякакви последващи дисквалификации ще бъдат игнорирани за целите на уреждането.

5.) Залагане на мач – етап и обща класификация:

  • Залозите за мач са валидни, както следва:
  • Поне един от състезателите/отборите трябва да завърши етапа/състезанието.
  • Всички състезатели/отбори трябва да започнат етапа/състезанието.
  • Състезателите не успяват да завършат състезанието/етапа – залозите са невалидни.