Šerm

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Súboj na „počet zásahov“: Stávky sa budú vyplácať na prvého športovca, ktorý dosiahne príslušný počet zásahov. Toto pravidlo platí pre rôzne počty zásahov.

2.) Kord: V „Korde“ je možné, aby obaja súťažiaci dostali bod súčasne.