Športový rybolov

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

Všetky stávky budú vyhodnotené podľa oficiálneho výsledku pri slávnostnom vyhlásení víťaza. Následné zmeny sa nezapočítavajú. V prípade, že ktorýkoľvek zo súťažiacich/tímov je diskvalifikovaný alebo z nejakého dôvodu odstúpi, stávky na tento výber budú považované za prehraté.

1.) Stávky na súťaž: Kto naloví najväčšiu kumulatívnu hmotnosť v súťaži medzi dvomi menovanými rybármi.

2.) Výherná hmotnosť: Ak bude výherná hmotnosť súťaže, v kilogramoch, nižšia/vyššia ako je stanovená hmotnosť.