Faustbal

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávka na sety (Správne skóre): Stávka sa týka správneho konečného skóre v setoch.

2.) Víťaz setu: Táto stávka sa týka víťaza konkrétneho setu. Príslušný set musí byť dohratý alebo jeden tím musí uznať porážku, aby stávky platili.

3.) Tím, ktorý bude zosadený: Tieto stávky sa týkajú tímov, ktoré sa na konci sezóny nachádzajú na zostupujúcom mieste. Všetky budúce zmeny, ku ktorým môže z akéhokoľvek dôvodu prísť, sa pre túto stávku považujú za irelevantné.