Фаустбол

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Залагане за гейм (точен резултат): Залагането се отнася до точния резултат по геймове.

2.) Победител в гейм: този залог се отнася до победителя в определен гейм. Съответният гейм трябва да е приключил или някой отбор да се е предал, за да са валидни залозите.

3.) Отпадащ отбор: Този залог се отнася до отбори, които в края на сезона заемат последните места. Всички следващи изменения, независимо поради каква причина са възникнали, са без значение за този залог.