Akrobatické lyžovanie

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá turnaja: Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie (ceremónia kvetov). Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) odloží v rámci oficiálneho času určeného na udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak sa stávková udalosť nemôže začať v rámci oficiálneho prideleného času, všetky stávky sa stávajú neplatnými.

2.) Antepost/Úplný víťaz (ostatní na požiadanie): Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za „prehraté“. Ak pretek vyhrá športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky „Akýkoľvek iný neuvedený“ bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za „prehraté“.

V prípade, že je tu možnosť „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

3.) Umiestnenie v Top 3 (ostatní na požiadanie): Toto pravidlo platí pre rôzne počty „Top“-umiestnení (napr. Top 5, Top 10). Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za „prehraté“. Ak jedno alebo viac príslušných „Top“-umiestnení obsadí športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak len stávky na športovcov/národy, ktorí sa umiestnia v „Top“-umiestneniach a na ktorých bol ponúknutý kurz, budú považované za „výherné“.

V prípade, že je tu možnosť „Ostatní na požiadanie“, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na lyžiarov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.