Ски свободен стил

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила на турнира: Всички залози се отчитат след официалното класиране в момента на оповестяването на резултатите (награждаване на победителите). Когато състезание със залог при голямо събитие (напр. световно, европейско или национално първенство, олимпийски игри и т.н.) се измести в официално предвиденото за състезанието време, тогава всички извършени залагания остават валидни. Ако събитие със залагания не може да стартира в рамките на официално предвиденото за това време, то всички залози са невалидни.

2.) Залог за победа Антепост (Други при поискване): Когато един състезател, независимо поради какви причини, бъде дисквалифициран, всички залози за него се оценят като „загубени”. Ако състезанието бъде спечелено от атлет/нация, за който/която не са предложени коефициенти, печели опцията за залог „Всеки/всяка друг/друга невключен/-а в списъка атлет/нация”, освен в случаите, когато тази опция не се предлага. Тогава всички залози се отчитат като „изгубени”.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да бъдат предложени коефициенти, които не са включени в предварителните списъци с участници.

3.) Toп 3 (Други при поискване): това правило важи за различни варианти на заемани Топ места (напр. Топ 5, Топ 10). Ако състезател бъде дисквалифициран, независимо поради какви причини, всички залози за него се оценят като „загубени”. Ако състезател/ нация, за които не са били предложени квоти, заемат едно или няколко съответни „Топ”-места, само залозите за атлети/ нации, заемащи „Топ”-места и за които са предложени коефициенти, се оценят като „спечелени”.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да се предложат коефициенти за скиори, които не са включени в първоначалния списък на участници.