Dostihy chrtov

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávky Head to Head (H2H): Víťazom je ten, ktorý skončí v rámci poľa najvyššie, alebo zvládne v pretekoch najdlhšiu vzdialenosť. Ak jeden alebo obaja odstúpia alebo sa považujú za “Ne-účastníka(-ov)”, všetky stávky na tento trh budú neplatné.

2.) Vybratý chrt vyhrá / nevyhrá: Ak výber odstúpi alebo sa považuje za “Ne-účastníka”, všetky stávky na tento trh budú neplatné.

3.) Favorit vyhrá / nevyhrá: Ak favorit odstúpi alebo sa považuje za “Ne-účastníka”, všetky stávky na tento trh budú neplatné.

4.) Stávka na náskok víťaza (Nad/Pod): Konečný výsledok tvorí vzdialenosť medzi chrtom umiestneným na prvom a druhom mieste. V prípade neplatných pretekov budú všetky stávky na tento trh neplatné.

5.) Stávka na číslo štartovacieho boxu víťaza (nepárne/párne): Ak preteky skončia ako “Dead Heat” jedného výberu s nepárnym číslom štartovacieho boxu a druhého výberu s párnym číslom, uplatní sa pravidlo “Dead Heat” – nachádza sa pod “Spoločné pravidlá podávania stávok“ - B1.7.

6.) Trap - 3 možnosti (všetky uvedené trapy musia štartovať): Ak jeden trap neštartuje z akéhokoľvek dôvodu, všetky stávky sú neplatné.