Надбягване с хрътки

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Head-to-Head – залог един срещу друг: Стартиралата хрътка, която заеме най-доброто призово място или измине най-дългата дистанция, се отчита като победител. Когато една или две стартиращи хрътки се откажат или не се явят, то всички залози са невалидни.

2.) Избрана хрътка- победител/ губеща хрътка: Ако стартиралата хрътка се предаде или не започне, всички залози са невалидни.

3.) Фаворитът печели/ не печели: Ако фаворитът се откаже или не се яви, тогава залозите са невалидни.

4.) Разстояние от победителя (повече от/по-малко от): Крайният резултат е разстоянието между хрътката, заела първо място и тази, заела второ място. В случай на невалидно надбягване, всички залози са невалидни.

5.) Четен ли е номерът на стартовия бокс на победителя или нечетен?: Ако състезанието приключи с равен резултат между стартиралата хрътка от един бокс с нечетен номер и стартиралата хрътка от бокс с четен номер, тогава важи правилото “Едновременно финиширане”, виж „Общи правила за залагане B1.7“.

6.) 1 X 2 залог на победител (всички изброени трапове трябва да стартират): За да е валиден залогът, трябва от всички стартови боксове да стартират хрътки.