Judo

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

Všetky stávky budú vyhodnotené podľa oficiálneho výsledku pri slávnostnom vyhlásení víťaza. Následné zmeny sa nezapočítavajú. Hoci sa snažíme vyhodnotiť všetky stávky čo najrýchlejšie, niekedy sa to môže oneskoriť z dôvodu oficiálneho prešetrenia odvolaní a pod.

1.) Víťaz súťaže/medailový víťaz: Ten, kto vyhrá túto súťaž. V prípade, že ktorýkoľvek súťažiaci je diskvalifikovaný alebo z nejakého dôvodu odstúpi, stávky na tento výber budú považované za prehraté.

2.) Stávka na zisk medaile: Ten, kto získa medailu za túto súťaž. V prípade, že ktorýkoľvek súťažiaci je diskvalifikovaný alebo z nejakého dôvodu odstúpi, stávky na tento výber budú považované za prehraté. Pravidlá nerozhodného výsledku platia pre každú súťaž, v ktorej bude rovnaká medaila udelená viackrát, napr. 2 bronzové medaily. Tieto pravidlá tiež platia pre live verzie týchto stávok.

3.) Stávky na duely: Stávky sa vyhodnocujú na základe oficiálneho výsledku. Obaja zápasníci musia nastúpiť, aby stávky platili

4.) Odložená súťaž: V prípade zrušenej alebo odloženej súťaže budú všetky stávky podané pred naplánovaným štartom neplatné. Všetky stávky platia pre každú súťaž, ktorá je odložená pred naplánovaným štartom a uskutoční sa v rovnaký deň (lokálneho času). Jedinou výnimkou sú súťaže, ktoré sa uskutočnia počas pevne stanoveného časového rámca, napr. olympijské hry, svetový šampionát atď.