Sane

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá pretekov: Toto pravidlo sa týka pretekov Svetového pohára. Pre turnaje (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) platí pravidlo 2). Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie. Ak sú preteky prerušené alebo odložené, ale uskutočnia sa do 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky na udalosť zostávajú v platnosti. Ak sa preteky neuskutočnia do 72 hodín od pôvodného dátumu zahájenia, všetky stávky budú neplatné.

2.) Pravidlá turnaja: Všetky stávky sa vyplácajú na oficiálnu klasifikáciu v čase pódiovej prezentácie (ceremónia kvetov). Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. majstrovstvá sveta, Európy alebo národné majstrovstvá, olympiáda, atď.) odloží v rámci oficiálneho času, určeného na udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak sa stávková udalosť nemôže začať v rámci oficiálneho prideleného času, všetky stávky sú neplatné.

3.) Stávky Ante post / Celkový víťaz (ostatní na požiadanie): Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté”. Ak preteky vyhrá športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky “Akýkoľvek iný neuvedený” bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za “prehraté”.

V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na športovcov/tímy, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.

4.) Umiestnenie v Top 3 (ostatní na požiadanie): Toto pravidlo platí pre rôzne počty “Top”-umiestnení (napr. Top 5, Top 10). Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté”. Ak jedno alebo viac príslušných “Top”-umiestnení obsadí športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak len stávky na športovcov/národy, ktorí sa umiestnia v “Top”-umiestneniach a na ktorých bol ponúknutý kurz, budú považované za “výherné”.

V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na športovcov/tímy, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.