Спускане с шейни

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила на състезание: това правило важи за състезания за Световната купа. За големи събития (напр. световно, европейско или национално първенство, олимпийски игри и т.н.) е в сила правило 2). Всички залози се отчитат след официалните резултати момента на обявяването им. Ако едно състезание бъде прекъснато или изместено, но се проведе в рамките на 72 часа след първоначалния стартов час, всички залози за състезанието остават валидни. Ако състезанието не бъде проведено в рамките на 72 часа след първоначалния старт, всички залози са невалидни.

2.) Правила на турнира: Всички залози се оценяват след официалните резултати в момента на тяхното обявяване (награждаване на победителите). Ако състезание със залагания в рамките на голямо събитие (напр. световно, европейско или национално първенство, олимпийски игри и т.н.) бъде изместено в рамките на официално предвиденото за събитието време, всички направени залози остават валидни. Ако събитие със залагане не стартира в рамките на официално предвиденото за това време, всички залози са невалидни.

3.) Залог за победа Антепост (Други при поискване): Ако състезател бъде дисквалифициран, независимо по какви причини, всички залози за него се оценяват като „загубени”. Ако състезанието бъде спечелено от състезател/ нация, за който/която не са били предложени коефициенти, печели опцията за залагане „Всеки/всяка друг/-а, не изброени в списъка състезател/ нация“, освен в случаите, когато тази опция не се предлага. В този случай всички залози се считат като „изгубени”.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да бъдат предложени коефициенти за състезатели/ отбори, които не са включени в първоначалния списък с участници.

4.) Toп 3 (Други при поискване): това правило важи за различните варианти на заемане на „Toп“-места (напр. Топ 5, Toп 10). Ако състезател бъде дисквалифициран по някаква причина, всички залози за него се считат са „загубени”. Когато състезатели/ нации заемат едно или няколко съответни Топ места, за които не са предложени коефициенти, за „спечелени” се оценяват само залозите за състезатели/ нации, които се намират в „Топ” класацията и чиито коефициенти са били предложени.

Ако съществува опцията „Други при поискване”, по желание на клиента могат да бъдат предложени коефициенти за състезатели/ отбори, които не са включени в първоначалния списък с участници.