Motokros

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Bude pretekár X klasifikovaný v konečnom hodnotení pretekov?: Stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnych výsledkov.