Мотoкрос

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Ще заеме ли състезателят X място в окончателното класиране?: Залозите се оценяват според официалните резултати.