Motošport

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Výhercovia všetkých vyhovujúcich stávok sa vyhodnocujú na základe oficiálnych kvalifikačných časov.

2.) Stávky Head to Head (H2H):

  • Kvalifikácia: Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na svoju časť kvalifikácie alebo nedokončí svoju individuálnu časť s oficiálnym časom kola, stratia platnosť všetky stávky.
  • Preteky: Ak aspoň jeden z dvoch pretekárov nenastúpi na štart, všetky stávky stratia platnosť. Ak sa jeden alebo obaja pretekári neklasifikujú v konečnom hodnotení, tak je víťazom pretekár, ktorý dokončil viac okruhov. Ak sa obaja pretekári neklasifikujú v konečnom hodnotení a obaja majú rovnaký počet dokončených okruhov, všetky stávky stratia platnosť.

3.) Bude (pretekár X) klasifikovaný v konečnom hodnotení pretekov? : Stávky budú vyhodnotené na základe oficiálnych výsledkov.

4.) Odložené/Preložené preteky Všetky stávky na podujatie, ktoré sa neuskutoční najneskôr do 72 hodín od plánovaného termínu alebo pri ktorom sa zmení miesto konania, v čase uzavretia stávky, budú vyhlásené za neplatné.