Моторни спортове

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Победителите от всички залози с право на участие ще бъдат оценени съгласно официалното време за квалификация.

2.) Залози пилот срещу пилот (H2H):

  • Квалифициране: Ако поне един от двамата пилоти или не се яви на старта или неговият отделен старт не завърши с официално време за обиколка, всички залози са невалидни.
  • Състезание: Ако поне единият от двамата пилоти не се яви на старта, то всички залози са невалидни. Ако единият или двамата пилоти не намерят място в крайното класиране, за победител се обявява пилотът, приключил повече обиколки. Ако и двамата пилоти не намерят място в крайното класиране и имат еднакъв брой завършени обиколки, всички залози са невалидни.

3.) Ще влезе ли (пилот X) в крайното класиране? : Всички залози се оценяват съгласно официалните резултати.

4.) Отложени/променени състезания Всички залози за събитие, което в момента на поставянето на залога не се е състояло в рамките на 72 часа от планираната дата или се е провело на друго място, ще бъдат анулирани.