Olympijské hry – Špeciály

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Všetky stávky na počet medailí budú vyplácané podľa oficiálnej medailovej tabuľky na konci Olympijských hier. Žiadne zmeny, vykonané akýmkoľvek správnym orgánom, sa neskôr pre stávkové účely nepočítajú.

2.) Tím - medaily: Akékoľvek medaily získané tímom/národom na jednej súťaži sa počítajú ako jedna medaila bez ohľadu na počet členov tímu.

3.) Ktorá krajina vyhrá najviac zlatých medailí? Pokiaľ dve alebo viacero krajín získa rovnaký počet zlatých medailí, potom rozhoduje počet získaných strieborných medailí. Pokiaľ je počet medailí stále rovnaký, potom rozhoduje počet bronzových medailí.

4.) Ktorá krajina vyhrá najviac strieborných medailí? Pokiaľ dve alebo viacero krajín získa rovnaký počet strieborných medailí, potom rozhoduje počet získaných zlatých medailí. Pokiaľ je počet medailí stále rovnaký, potom rozhoduje počet bronzových medailí.

5.) Ktorá krajina vyhrá najviac bronzových medailí? Pokiaľ dve alebo viacero krajín získa rovnaký počet bronzových medailí, potom rozhoduje počet získaných zlatých medailí. Pokiaľ je počet medailí stále rovnaký, potom rozhoduje počet strieborných medailí. 

6.) Ak je v rámci olympijských hier nejaká udalosť/zápas odložená/odložený, stávky platia pod podmienkou, že daná udalosť je novo naplánovaná tak, aby sa uskutočnila pred záverečným ceremoniálom. Toto pravidlo má prednosť pred všetkými pravidlami odložených udalostí pre jednotlivé športy. 

7.) Vyhradzujeme si právo, za neplatné prehlásiť akékoľvek stávky na celkový výsledok (vrátane, mimo iného, stávok na celkového víťaza, top 3, víťaza skupiny atď.), pokiaľ jeden z 3 top tímov/účastníkov odstúpi pred zahájením súťaže. Od chvíle, kedy súťaž začne, platia všetky stávky a prípadné neskoršie odstúpenie nebude mať na tieto stávky žiadny vplyv.