Олимпийски игри – специални залагания

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Всички залози се отчитат според броя медали съгласно официалния бюлетин за раздадени медали в края на Олимпийските игри. Всички изменения, предприети в по-късен период от време от отговорни лица, не се вземат предвид при залаганията.

2.) Отборни медали: Всички медали, спечелени от един отбор/ нация в дадено състезание се считат като един медал, без значение какъв е броят на членовете на отбора.

3.) Коя държава ще спечели най-много златни медали? Ако два или повече отбора спечелят еднакъв брой златни медали, победителят ще бъде определен според количеството сребърни медали. При еднакъв брой златни и сребърни медали, победителят ще бъде определен въз основа на броя бронзови медали.

4.) Коя държава ще спечели най-много сребърни медали? Ако два или повече отбора спечелят еднакъв брой сребърни медали, победителят ще бъде определен според количеството златни медали. При еднакъв брой златни и сребърни медали, победителят ще бъде определен въз основа на броя бронзови медали.

5.) Коя държава ще спечели най-много сребърни медали? Ако два или повече отбора спечелят еднакъв брой бронзови медали, победителят ще бъде определен според количеството златни медали. При еднакъв брой златни и бронзови медали, победителят ще бъде определен въз основа на броя сребърни медали.

6.) Ако по време на Олимпийските игри бъде отложено дадено събитие/мач, залозите остават в сила, в случай че събитието бъде насрочено за провеждане преди церемонията по закриването. Това правило заменя всяко от правилата за отлагане на индивидуални спортове.

7.) Запазваме си правото да анулираме залагания на пазари за краен победител (включително, но без да се ограничаваме до краен победител, първите 3-ма, победител в група и т.н.), в случай че някой от отборите/участниците в Топ 3 се оттегли преди началото на състезанието. След започване на състезанието всички залози остават в сила и всяко последващо оттегляне няма да окаже ефект върху залозите.