Pool

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Keď sa začatý zápas nedohrá z akéhokoľvek dôvodu, sú všetky stávky, ktoré boli uzavreté na výsledok zápasu, neplatné.

2.) Celkový počet gúľ (Nad/Pod): Ak je zápas predčasne ukončený pred jeho skončením, všetky stávky budú neplatné, až na prípad, keď najvyšší možný celkový počet, na ktorý sa dalo staviť, bol už dosiahnutý. V tomto prípade všetky stávky platia. Biela hracia guľa sa nepočíta pre stávkové účely.

3.) Mosconi Cup: V rámci stávky „Individuálne body“ dostanú hráči jeden bod za každú vyhratú hru a jeden bod za za každú vyhratú dvojhru. Toto pravidlo neplatí pri stávkach o tímové body.

4.) Pre stávkové účely sa počítajú iba “legálne” trafené gule. Znamená to, že kedykoľvek sa jedná o “guľu, pri ktorej prišlo k faulu”, trafené gule sa nepočítajú. Podľa toho budú vyplácané aj stávky .

5.) Stávka na frejmy (Správny výsledok): Stávka sa týka správneho konečného výsledku vo frejmoch .

6.) Víťaz frejmu (frame): Táto stávka sa týka víťaza konkrétneho frejmu. Príslušný frejm musí byť dohraný, aby stávky platili.

7.) Dĺžka frejmu/zápasu: Stávky budú vyhodnotené na základe času, ktorý uplynie od prvého úderu až do konca frejmu/zápasu, bez ohľadu na to, či dôjde na konci frejmu/zápasu v rámci normálneho priebehu alebo kvôli odstúpeniu jedného z hráčov.