Пул

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Ако започната игра не бъда завършена поради някаква причина, всички залози, направени на резултата от играта, са невалидни.

2.) Общ брой топки (над/под): Ако играта бъде прекъсната преди приключването й, всички залози са невалидни, освен ако не е достигнат максималния общ брой точки, за който е било възможно залагането. В този случай всички залози остават валидни. Топката „бияч” не се взема предвид за целите на залагането.

3.) Купа Mosconi: При единични залози всеки играч получава 1 точка за всяка спечелена единична игра и 1 точка за всяка спечелена игра по двойки. Това правило не важи за залагания за отбори.

4.) За целите на залагане се броят само „допустимо” скосените топчета. При фаул скосените топчета не се считат. Залозите се отчитат съответно.

5.) Залог за фрейм (точен резултат): Залогът се отнася до точния краен резултат на фрейма.

6.) Победител във фрейма: Този залог се отнася до победителя в определения фрейм. Съответният фрейм трябва да е приключил, за да са валидни залаганията.

7.) Продължителност на фрейма/ играта: Залозите се отчитат в съответствие с периода между първото избутване и края на фрейма/ играта, независимо от това, дали фреймът/ играта приключват с нормалното протичане на играта или с изпълнение на определена задача от играча.