Jachting

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Pravidlá pretekov - Všetky stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnej klasifikácie v čase prezentácie na pódiu. Ak sú preteky prerušené alebo odložené, ale uskutočnia sa do 72 hodín od pôvodného termínu štartu, ostávajú všetky stávky na dané podujatie v platnosti. Ak sa preteky neuskutočnia do 72 hodín od pôvodného termínu štartu, stratia všetky stávky platnosť.

2.) Turnajové pravidlá - Všetky stávky budú vyhodnotené podľa oficiálnej klasifikácie v čase prezentácie na pódiu. Akékoľvek následné diskvalifikácie a/alebo odvolania nebudú mať vplyv na vyhodnotenie. Keď sa stávková udalosť v rámci športového turnaja (napr. olympiáda, America’s Cup, atď.) odloží v rámci oficiálneho času určeného na udalosť, všetky uzavreté stávky zostávajú v platnosti. Ak isté stávkové podujatie nemôže začať v rámci oficiálneho času, stratia všetky stávky platnosť.

3.) Antepost/Celkový víťaz - Ak je výber z akýchkoľvek dôvodov diskvalifikovaný, všetky stávky na tento výber budú považované za “prehraté’. Ak preteky vyhrá športovec/národ, na ktorého nebol ponúknutý žiaden kurz, tak možnosť stávky “Akýkoľvek iný neuvedený” bude výherná, až na prípad, keď táto možnosť nie je ponúknutá - vtedy budú všetky stávky považované za “prehraté’.