Ветроходство

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Правила за състезания - Всички залагания се отчитат след официалните резултати от състезанието в момента на официалното им оповестяване. Ако едно състезание бъде прекъснато или отложено, но се проведе в рамките на 72 часа след първоначално обявената дата за стартиране, то всички залагания за събитието остават валидни. Ако състезанието не се проведе в рамките на 72 часа след първоначалната дата за стартиране, то всички залагания са невалидни.

2.) Правила за турнири - Всички залагания се отчитат след официалните резултати от състезанието в момента на официалното им оповестяване. Всички следващи дисквалификации и/или обжалвания няма да се отразят на оценяването. Когато събитие за залагане в рамките на голям спортен турнир (напр. световни, европейски или национални първенства, олимпийски игри и т.н.) бъде отложено в рамките на официално предвиденото за събитието време, всички включени залози остават в сила. Когато състезание със залози не може да стартира в рамките на официално предвиденото за това време, всички залагания се анулират.

3.) Антепост/Залог за победа - Ако състезател бъде дисквалифициран по някаква причина, всички залози за тази селекция се считат са „загубени”. Ако състезанието бъде спечелено от състезател/нация, за който/която не са били предложени коефициенти, печели опцията за залагане „Всеки/всяка друг/а, неизброени в списъка състезател/нация“, освен в случаите, когато тази опция не се предлага. Тогава всички залози се считат като „загубени’.