Softbal

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Dodatočné zmeny (inningy): Ak nie je stanovené inak, stávky budú vyplácané na oficiálny výsledok vrátane akýchkoľvek dodatočných zmien (inningov).

2.) Hracia doba: Vo všeobecnosti musí byť hra dohraná, aby stávky platili. Ak je zápas kedykoľvek predčasne ukončený, všetky stávky budú neplatné, okrem stávok, ktoré už boli rozhodnuté v čase predčasného ukončenia.

Ak nie je stanovené inak, toto pravidlo platí pre všetky stávky.

3.) Dátum: Všetky hry sa musia hrať v plánovaný deň a na plánovanom mieste. Inak budú všetky stávky na hru neplatné.

4.) Bežecká čiara: Stávky budú vyplácané na oficiálny výsledok po 7 zmenách/inningoch (6 ½ zmien ak vedie domáci tím), vrátane akýchkoľvek potrebných dodatočných zmien.