Pravidlá pre sumo

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Víťaz zápasu: Ktorý zápasník sumo bude vyhlásený za víťaza hlavným rozhodcom/rozhodcom na konci zápasu.

2.) Stávky na zápas: Stávky budú vyhlásené na základe konečného rozhodnutia, ktoré je vyhlásené na konci zápasu. V prípadoch, kedy je rozhodnutie rozhodcu gjódži (rozhodca v ringu) prehlasované rozhodcom šinpan (postranný rozhodca v ringu) ako výsledok mono-il (kontrola), vyhlásenie hlavného rozhodcu šinpan bude použité na účely vyhodnotenia.

V prípade, že je nariadené opakovať zápas, stávky budú vyhodnotené pre zápas, na ktorom bol vyhlásený oficiálny výsledok. Ak je zápas rozhodnutý s kinjite (ilegálna technika) alebo mawaši (odviazaný brušný pás), stávka bude vyhodnotená podľa oficiálneho víťaza vyhláseného rozhodcami.

3.) Odložený zápas: V prípade zrušeného alebo odloženého zápasu budú všetky stávky podané pred naplánovaným štartom neplatné. Všetky stávky platia pre každý zápas, ktorý je odložený pred naplánovaným štartom a uskutoční sa v rovnaký deň (lokálneho času). Jedinou výnimkou sú zápasy, ktoré sa uskutočnia počas pevne stanoveného časového rámca, napr. olympijské hry, svetový šampionát atď.