Bowling

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Stávka na frejmy (Správne skóre): Stávka sa týka správneho konečného skóre vo frejmoch.

2.) Víťaz frejmu: Táto stávka sa týka víťaza konkrétneho frejmu. Príslušný frejm musí byť dohraný, aby stávky platili.