TENIS

(Posledná aktualizácia: 20.03.2017)

920A43E7-4258-4680-AE1A-7B0595C5A1A4/CommonBettingRules

1.) Stávky 1 2 - Kto vyhrá?: V tenisovom zápase, ktorý skončí predčasným ukončením jedným hráčom, je stávka “1 2 - Kto vyhrá?” vyhlásená za platnú, len čo skončí prvý set zápasu. Pre stávkové účely je víťazom vždy hráč, ktorého rozhodca zápasu vyhlási za víťaza alebo ktorý oficiálne postúpi do ďalšieho kola. To isté platí pre zápasy štvorhry.

2.) Všetky ostatné stávky sú platné akonáhle bol pevne stanovený ich výsledok — to znamená že nemôže byť žiaden iný výsledok, dokonca ani pred možným predčasným ukončením hráča. Stávky, ktorých výsledok nebol stanovený v čase predčasného ukončenia, sú neplatné.

3.) Set/hra (gem)/tajbrejk sa považujú za odohrané v tom momente, keď bola v ich rámci odohraná prvá loptička, ale o výsledku setu/hry (gemu)/tajbrejku nie je rozhodnuté pred ich dokončením.

4.) Pre všetky stávky, ktoré sa týkajú počtu odohraných hier, “tajbrejk” sa počíta ako jedna hra.

5.) Tajbrejk hraný do 10 bodov: Ak o zápase rozhodne "tajbrejk hraný do 10 bodov" namiesto záverečného setu, tak pre stávkové účely sa počíta ako set a nie ako “tajbrejk”.

6.) Ak je zápas prerušený alebo odložený, stávky v rámci turnaja zostávajú platné, až kým zápas nebude dohraný. Avšak také zápasy, ktoré sú prerušené alebo odložené, ale nekonajú sa v rámci turnaja (napr. exhibičné zápasy), budú vyhlásené za neplatné, ak sa v zápase nepokračuje a zápas nebude dohraný do 72 hodín.

7.) V prípade prerušení môže sa ponúknuť pokračovanie zápasu, vrátane výsledku v čase prerušenia. Pre stávkové účely bude sa takéto pokračovanie považovať za nový zápas. V prípade, že zápas je prerušený a nepokračuje sa v ňom, všetky stávky na pokračovanie (vrátane výsledku v čase prerušenia) zápasu sú neplatné.

8.) Turnajové stávky: Ak nie je stanovené inak, pre všetky stávky, ktoré sa týkajú konečného výsledku turnaja, platí princíp “všetky stávky platia” ("all bets stand").

9.a) "Kto vyhrá/uhrá viac gemov (hier) v X. kole?": Víťazom stávky je hráč, ktorý vyhrá/uhrá najviac gemov (hier) pri porovnaní s druhým hráčom v tom istom kole turnaja. Nie je dôležité, či jeden z tých dvoch hráčov vyhrá alebo prehrá svoj zápas. Pre účely tejto stávky sa počítajú len vyhrané/uhrané gemy (hry) daných hráčov každým hráčom (tajbrejk sa počíta ako gem (hra)). Tieto stávky sú ponúkané len na zápasy dvojhry. Zápasy štvorhry sa na vyhodnotenie stávky sa nepoužívajú. Stávky sa vzťahujú vždy na príslušné kolo turnaja (napr. 1. kolo, 2. kolo, atď.). Ak aspoň jeden z dvoch zápasov skončí predčasným ukončením ktoréhokoľvek hráča, potom sú všetky stávky neplatné.

9.b) "Kto vyhrá/uhrá viac gemov (hier) v turnaji?”: Víťazom stávky je hráč, ktorý vyhrá/uhrá najviac gemov (hier) pri porovnaní s druhým hráčom v rámci turnaja. Nie je dôležité, či jeden z týchto dvoch hráčov vyhrá alebo prehrá svoj zápas. Pre účely tejto stávky sa počítajú len vyhrané/uhrané gemy (hry) (tajbrejk sa počíta ako gem (hra)). Tieto stávky sú ponúkané len na zápasy dvojhry. Zápasy štvorhry sa na vyhodnotenie stávky nepoužívajú. Všetky stávky sú platné od toho okamihu, keď obaja hráči zahrali na turnaji prvú loptičku.

10.) Tímové súťaže (Davis Cup, Fed Cup, Hopmanov pohár, Svetový pohár družstiev): Všetky stávky na víťaza tímovej súťaže sú platné v tom momente, keď sa odohrá prvá loptička prvého zápasu. V prípade predčasného ukončenia jedného z tímov, víťazom stávky bude tím, ktorý bude oficiálne vyhlásený za víťaza príslušným riadiacim orgánom.

11.) Ak tím odstúpi pred odohraním prvej loptičky/prvého zápasu príslušného stretnutia tímov, všetky stávky budú neplatné.

12.) Zmena povrchu kurtu: V prípade zmeny hracieho povrchu, miesta alebo zmeny z haly na povrch vonku a naopak zostávajú všetky stávky v platnosti, vrátane turnajových stávok a stávok súvisiacich s jednotlivými zápasmi.