Tenis

(Posledná aktualizácia: 02.7.2021)

1. Víťaz zápasu
Ak jeden hráč odstúpi alebo je diskvalifikovaný po dokončení prvého setu, hráč postupujúci do ďalšieho kola, alebo hráč, ktorý vyhrá zápas na základe rozhodnutia rozhodcu, bude považovaný za víťaza. Ak nebol prvý set dokončený, všetky stávky na zápas budú neplatné.
Ak nebude zápas rozhodnutý prirodzenou cestou, budú stávky (okrem stávok na zápas), ktoré nie sú bezpodmienečne rozhodnuté, neplatné.
V prípade zmeny hracieho povrchu alebo presunutia zápasu z haly vonku a naopak ostávajú všetky stávky v platnosti.
Za účelom vyhodnotenia stávok je vždy víťazom ten hráč, ktorý je vyhlásený za víťaza zápasu rozhodcom a postupuje oficiálne do ďalšieho kola alebo je vyhlásený za víťaza turnaja. To isté platí pre zápasy štvorhry. 

2. Stávky na sety
Na výhru v zápase musí byť dokončený plný počet setov. Ak je hráč prehlásený za víťaza zápasu pred dokončením kompletného počtu setov, všetky tipy na sety v zápase budú neplatné.

3. Aktuálny víťaz setu (Live)
Ak hráč odstúpi zo zápasu v priebehu setu ešte predtým, ako je set dokončený, potom bude set považovaný za nedokončený a vklady budú vrátené.

4. Stávky na gemy (Live)
Na gem je možných osem výsledkov:
• Podávajúci vyhrá 40-0
• Podávajúci vyhrá 40-15
• Podávajúci vyhrá 40-30
• Podávajúci vyhrá po zhode
• Príjmajúci vyhrá 40-0
• Príjmajúci vyhrá 40-15
• Príjmajúci vyhrá 40-30
• Príjmajúci vyhrá po zhode
Ak je gem dokončený po prerušení z akéhokoľvek dôvodu, potom bude za účelom stávky považovaný za dokončený.
Ak je gem dokončený po udelení trestného bodu rozhodcom, gem bude považovaný za dokončený. Avšak, ak bude gem dokončený potom, čo rozhodca udelí trestn gem, bude tento gem považovaný za neplatný a všetky vklady budú vratené.
Ak hráč odstúpi zo zápasu pred dokončením gemu, potom bude tento gem považovaný za nedokončený a všetky vklady budú vrátené.
Stávky na gem, ktorý následne prejde do tajbrejku, budú vyhodnotené ako neplatné.

5. Celkový početé gemov
Stávky na celkový počet gemov v zápase sú na hodnotu viac ako/menej ako konkrétn číslo, napr. 21,5 gemov.
V prípade odstúpenia budú stávky neplatné, okrem prípadu, keď už je v čase odstúpenia výsledok (počet gemov) stanovený, napr. ak je zápas ukončený za stavu 6-4 4-4, stávky na viac ako/menej ako 19,5 gemov v zápase budú vyhodnotené ako vyhraté/prehraté, keďže akýkoľvek výsledok zápasu by musel mať aspoň 20 gemov. Majstrovský tajbrejk sa bude počítať ako 1 hra za účelom celkových stávok na hry.

6. Hendikepové stávky na gemy
Stávky vychádzajú z počtu gemov, ktoré vyhrá každý hráč v danom zápase, napr. hráč, ktorý mal gemový hendikep +2,5 a prehrá zápas 7-6 7-6, bude považovaný za víťaza hendikepu.
V prípade odstúpenia platí hendikepové stávky rovnaká logika na celkové gemy v sete alebo zápase. Napríklad, ak hráč odstúpi za stavu 6-4 4-6 4-4, hendikepové stávky +/- 2,5 gemy budú vyhodnotené ako vyhraté/prehraté, keďže žiaden hráč už nemôže vyhrať o viac ako 2 gemy. Stávky na +/- 1,5 gemy budú neplatné, keďže výsledok nie je stanovený. Majstrovský tajbrejk sa bude počítať ako 1 hra za účelom hendikepových stávok na gemy.

7. Hendikepové stávky na sety
Stávky vychádzajú z počtu setov, ktoré vyhrá každý hráč v danom zápase, napr. hráč, ktorý mal setový hendikep +1.5 a prehrá zápas 6-4 4-6 7-6, bude považovaný za víťaza hendikepu.
V prípade odstúpenia alebo diskvalifikácie budú stávky vyhlásené za neplatné, iba ak už bol výsledok určený v čase odstúpenia. 
Majstrovský tajbrejk sa bude počítať ako 1 hra za účelom hendikepových stávok na sety.

8. Odstúpenia
Zápasy, ktoré nemôžu byť odohraté do svojho prirodzeného konca bez toho, aby to malo nejaký vplyv na výsledok stávky, budú v prípade odstúpenia hráča vyhodnotené (okrem víťaza zápasu).
Všetky stáky, ktoré boli vyhodnotené alebo ich výsledok bude stanovený (t.j. výsledok bol už stanovený) v čase, keď hráč odstúpi, ostávajú v platnosti a budú patrične vyhodnotené (vrátane vyplatených stávok). Všetky stávky, ktoré neboli rozhodnuté v čase, keď hráč odstúpil, budú neplatné.
Pre diskvalifikáciu sae uplatňujú rovnaké pravidlá ako na vyhodnotenie v prípade odstúpenia.

9. Set/Gem/Tajbrejk
Set/Gem/Tajbrejk je považovaný za uskutočnený hneď ako je odohratá prvá loptička, ale výsledok setu/gemu/tajbrejku nie je rozhodnutý predtým, ako je set/gem/tajbrejk dokončený. Ak je v tajbrejku odohratý jeden bod pred odstúpením, bude vyhodnotená stávka "Bude v zápase tajbrejk" ako "Áno".

10. Tajbrejk
Tajbrejk sa počíta za stávkovými účelmi ako jeden gem. Set, ktorý skončí 7-6, bude vyhodnotený ako 13 gemov a nie ako ako 12 gemov a tajbrejk.
Ak o zápase rozhodne “zápasový tajbrejk" namiesto posledného setu, potom sa počíta za účelom vyhodnotenia stávky ako set. 
Ak sa stane, že v zápasoch s tajbrejkom (namiesto posledného setu) bude nasledujúci gem zápasovým tajbrejkom, budú stávky na nasledujúce udalosti vyhodnotené ako neplatné:
·         Víťaz ďalšieho gemu
·         Stávky na ďalšie skóre v geme
·         Ďalšie body v geme
·         Ďalší gem hraný k zhode
Ak je ďalší gem regulárnou hrou (napr. nejde o tajbrejk v zápase), potom budú stávky vyhodnotené ako zvyčajne.

11. Výhra/Prehra 1. setu a víťazstvo v zápase 
Ak jeden z hráčov odstúpi zo zápasu pred dokončením prvého setu, stávky budú neplatné. Ak bol prvý set dohraný, zápasová časť stávky bude stanovená podľa hráča, ktorý v zápase zvíťazí a stávky budú vyhodnotené.

12. Prerušené zápasy 
Ak je zápas prerušený alebo odložený, stávky v rámci turnaja zostávajú v plastnosti, až kým nie je zápas dohraný. Prerušenie alebo odloženie zápasu cez noc nie sú dôvodom na to, aby bola stávka neplatná.

13. Pokračovanie zápasov (Po prerušení hry) 
V prípade prerušení môže byť ponúknuté pokračovanie zápasu, vrátane výsledku v čase prerušenia. Pokračovanie sa bude za účelom vyhodnotenia stávky považovať za nový zápas. V prípade prerušenia zápasu a nepokračovania v ňom budú všetky stávky na pokračovanie (vrátane výsledku v čase prerušenia) zápasu neplatné.

14. Kto vyhrá/odohrá viac gemov v X. kole
Víťaz stávky je hráč, ktorý vyhrá/odohrá najviac gemov po porovnaní dvoch hráčov v rovnakom kole turnaja. Nie je dôležité, či jeden z dvoch hráčov vyhrá alebo prehrá jeho/jej zápas. Za účelom vyhodnotenia tejto stávky sa počítajú iba gemy vyhraté/odohraté každým hráčom (tajbrejk sa počíta ako gem).

15. Tímové súťaže (Davis Cup, Fed Cup, Hopman Cup, Laver Cup) 
Všetky stávky na víťaza tímovej súťaže sú platné hneď ako bude odohraná prvá loptička zápasu. V prípade odstúpenia jedného z tímov bude pre účel stávky víťazom ten tím, ktorého určí príslušný riadiaci orgán.
Ak tím odstúpi predtým, ako bude odohraná prvá loptičky prvého zápasu tímovej súťaže, budú všetky stávky neplatné.

16. Priame stávkovanie/Stávky na štvrtiny/Polčasy
Ak sa účastník nezúčastní súťaže, sú stávky na daného účastníka neplatné. Ak odstúpi alebo bude diskvalifikovaný po zahájení turnaja, všetky stávky platia a budú vyhodnotené ako prehraté.

17. Víťazná štvrtina/Víťazná polovica
Turnaj musí byť dokončený, aby stávky ostali v platnosti.

18. Postup do finále
Stávky sú vyhodnotené bez ohľadu na to, či všetci hráči nastúpia alebo nie (viď stávky na celkového víťaza).  

19. Cash Out
Všetky stávky, v ktorých bol "Cash Out" akceptovaný pred odstúpením zo zápasu, zostávajú vyhodnotené.  
Dostupnosť Cash Out nie je garantovaná počas celého zápasu (nižšie si pozrite špecifické pravidlá Cash Out). 

Okrem nasledujúcich špeciálnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Špeciálne pravidlá majú napriek tomu prednosť pred všeobecnými pravidlami. Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.