Тенис

(Последна редакция: 2.7.2021)

1. Победител в мача
Ако един от играчите се откаже или бъде дисквалифициран след приключване на първия сет, за победител се счита играчът, който премине в следващия кръг или който бъде обявен за такъв от съдията. Ако първият сет не е бил завършен, всички залози на мача са невалидни.
Ако мачът не стигне до естествен завършек, всички маркети (освен залаганията на 1 2), които не са безусловно определени, ще бъдат невалидни.
При промяна на игралната настилка, на мястото на провеждане или при преместване от външен корт на закрито или обратно, всички залози са валидни.
За целите на залаганията победител е винаги играчът, който е обявен от съдията за победител и официално преминава в следващия кръг или е обявен за победител в турнира. Това важи и за двубоите „на двойки”. 

2. Залози на сет
Всички сетове, необходими за спечелване на мача, трябва да бъдат завършени. Ако играчът е обявен за победител преди завършване на пълния брой сетове, всички правилни залози на съответния мач ще бъдат невалидни.

3. Актуален победител в сета (на живо)
Ако играчът се откаже от мач, докато сетът все още е в ход, но преди да е завършен, сетът ще се счита за незавършен и залозите ще бъдат върнати.

4. Залагания на гейм (на живо)
Има осем възможни резултата от гейм:
• Сервиращият печели на нула
• Сервиращият печели на 15
• Сервиращият печели на 30
• Сервиращият печели след дюс
• Посрещащият печели на нула
• Посрещащият печели на 15
• Посрещащият печели на 30
• Посрещащият печели след дюс
Ако геймът е изигран, независимо от евентуални прекъсвания, за целите на залаганията геймът се счита за завършен.
Ако геймът приключи с даване на наказателна точка от главния съдия, геймът се счита за завършен. Ако обаче геймът завърши с присъждане на наказателен гейм от съдията, геймът ще се счита за невалиден и всички залози ще бъдат възстановени.
Ако играч се откаже от мач, докато геймът е в ход, но преди да е бил завършен, въпросният гейм ще бъде счетен за незавършен и всички залози ще бъдат върнати.
Залози на гейм, който впоследствие премине в тайбрек, ще бъдат оценени като невалидни.

5. Общ брой геймове
Залозите на общ брой геймове в един мач ще бъде над/под определено число, напр. 21,5 гейма.
В случай на отказ залозите ще се считат за невалидни, освен ако отказът не е настъпил при вече определен общ брой геймове. Например, ако срещата е прекратена при 6-4 4-4, залозите за Над/Под 19,5 гейма или по-малко ще бъдат оценени респ. като спечелени/загубени, тъй като срещата се счита за валидна при минимум 20 гейма. Шампионският тайбрек ще се брои за 1 гейм за целите на залаганията на общ брой геймове.

6. Залагания на Хендикап на геймове
Залогът се базира на броя геймове, които всеки играч печели в даден мач. Например, играч, получил +2,5 гейма хендикап, който губи мач със 7-6 7-6, ще е победител за целите на залаганията на хендикап.
В случай на отказване, за залозите на хендикап важи същото правило, както при при залозите за общ брой геймове в сет или мач. Например, ако играч се откаже при резултат 6-4 4-6 4-4, залозите за хендикап +/- 2,5 гейма ще бъдат оценени като спечелени/загубени, тъй като никой от играчите не може да спечели с повече от 2 гейма. Залозите за +/- 1,5 гейма ще бъдат невалидни, тъй като резултатът не е определен. Шампионският тайбрек ще се брои за 1 гейм за целите на залаганията на хендикап на геймове.

7. Залагания на Хендикап на сетове
Залогът се базира на броя сетове, които всеки играч печели в даден мач. Например, играч, получил +1,5 сета хендикап, който губи мач с 6:4, 4:6, 7:6, ще се счита за победител, тъй като е покрил хендикапа.
В събития, в които има отказване или дисквалификация на играч, залозите ще се считат за невалидни, ако резултатът вече не е бил определен по време на отказването. 
Шампионският тайбрек ще се брои за 1 гейм за целите на залаганията на хендикап на сетове.

8. Отказвания
Мачове, които не могат да бъдат изиграни до естествения си завършек, без това безусловно да повлияе на изхода на залог, ще бъдат оценени след отказване на играч (с изключение на Победител в мач).
Всички залози, които са били оценени или приключени (напр. резултатът вече е решен) към момента, в който играчът се отказва, са валидни и ще бъдат оценени по съответния начин (вкл. залози, извършени с функцията Cash out). Всички залози, които не са били решени към момента на отказа на даден играч, се считат за невалидни.
За дисквалификациите важат същите правила като при отказване.

9. Сет/Гейм/Тайбрек
Един сет/гейм/тайбрек се счита за започнат след изиграването на първата точка в него, но изходът от сет/гейм/тайбрек не е решен преди завършване на въпросния сет/гейм/тайбрек. Ако дори една точка бъде изиграна в тайбрек преди даден състезател да се откаже, залогът “Ще има ли тайбрек в мача” ще бъде оценен като “Да”.

10. Тайбрек
За целите на залаганията тайбрекът се отчита като един гейм. За сет, който приключва със 7-6, се счита, че съдържа 13 гейма, а не 12 гейма + тайбрек.
Ако мач е решен с "Мач Тайбрек" вместо с финален сет, за целите на залаганията мач тайбрекът ще бъде отчетен като сет. 
За тенис срещи, в които се използва Мач Тайбрек (вместо финален сет) и в които следващият гейм се явява Мач Тайбрек, залозите на следните пазари ще бъдат счетени за невалидни:
·         Победител в следващия гейм
·         Залози на резултат в следващия гейм
·         Точки в следващия гейм
·         Следващият гейм да стигне до Дюс
Ако следващият гейм е редовен гейм (т.е. не е Мач Тайбрек), всички залози ще бъдат оценени, както обикновено

11. Да спечели/Загуби 1-ви сет и Да спечели мача 
Ако един от двамата играчи се оттегли преди края на първия сет, залозите ще се считат за невалидни. Ако първият сет е приключил, частта от залога, която се отнася до мача, ще бъде в полза на играча, спечелил мача и залозите ще бъдат оценени.

12. Прекъснати мачове
Ако мач бъде прекъснат или отложен, залозите в рамките на турнира ще останат валидни до завършване на мача. Прекъсване или отлагане на срещата за следващия ден не е достатъчно основание за определяне на залога за невалиден.

13. Продължение на мача (след прекъсване на играта)
В случай на прекъсвания могат да бъдат предложени залози за продължението на мача, вкл. за резултата в момента на прекъсването. За целите на залаганията продължението ще се счита за нов мач. В случай че срещата е прекъсната и не е подновена, всички залози за продължението на срещата (включително за резултата в момента на прекъсването) ще бъдат невалидни.

14. Кой ще спечели/изиграе повече геймове в кръг Х
Залога печели играчът, който е спечелил/изиграл повече геймове от опонента си в същия кръг на турнира. Не е от значение дали един от двамата играчи печели или губи даден мач. За целите на залаганията ще бъдат отчетени само геймовете, спечелени/изиграни от всеки играч (тайбрекът се счита за гейм).

15. Отборни състезания (Купа Дейвис, Фед Къп, Хопман Къп, Лейвър Къп)
След изиграването на първата точка в мача всички залози за победител в отборни състезания са валидни. В случай че един от двата отбора се откаже, победител в залога ще бъде отборът, който официално е определен за такъв от организаторите
Ако отбор се оттегли в отборно състезание преди изиграването на първата точка в първия мач, всички залози ще се считат за невалидни.

16. Залози за победител/Залози за четвърт/Залози за половина
В случай че участник не вземе участие в състезанието, залозите за него ще бъдат невалидни. Ако участниците се оттеглят или бъдат дисквалифицирани след началото на турнира, всички залози ще бъдат валидни и ще бъдат оценени като губещи.

17. Печеливша четвърт/Печеливша половина
За да са валидни залозите, турнирът трябва да бъде завършен.

18. Да достигне финал
Тук важи "All-in, run or not" (вж. залозите за общ победител) - залозите остават, независимо дали играчът, на когото е заложено, участва или не. 

19. Функция "Cash Out"
Всички залози, при които преди отказ е била приета функцията Cash Out, остават оценени. 
Не гарантираме, че функцията "Cash Out" ще е достъпна за целия мач (виж по-долу специалните правила за Cash Out).

20. Отложени мачове:
Ако даден мач е отложен, Вашият залог ще остане валиден, при условие че мачът бъде насрочен да се проведе преди края на турнира.

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила. Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.