Triatlon

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Zoznam bežcov: Len športovci uvedení na zozname bwin sa počítajú pre stávkové účely - akékoľvek "neskoré" pridania športovcov, zámerne vynechaných z oficiálneho štartovacieho zoznamu bwin, sa nepočítajú. Ak ktorýkoľvek športovec zo “zoznamu” bwin nedokončí, všetky stávky na túto udalosť budú neplatné.

V prípade možnosti “Ostatní na požiadanie”, môže byť na žiadosť zákazníkov ponúknutý kurz na športovcov, ktorí sa nenachádzajú na pôvodnom zozname účastníkov.