Klusácke dostihy

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) Ak jeden alebo oba kone sú „ne-účastníci“, stávky Head to Head sú neplatné. Na nórskej webovej stránke o kluse (www.travsport.no) je „ne-účastník“ označený písmenami “ST” vedľa mena koňa, pričom je kôň na zozname dole. Na švédskej webovej stránke o kluse (www.atg.se) uvidíte slovo “strukna” naspodu zoznamu a tam sú uvedení akíkoľvek „ne-účastníci“. Na dánskej webovej stránke (www.dantoto.dk) bude „ne-účastník“ naspodu zoznamu, bude mať číslo od 1-99 a písmená “udg” v stĺpci kurzov.

2.) Ak sú oba kone diskvalifikované alebo nedokončia, stávka Head to Head je neplatná. V nórskom kluse bude mať diskvalifikovaný kôň vedľa seba písmená “DG”, a kôň, ktorý nedokončil, bude označený písmenami “BR”. Vo švédskom kluse sú obaja označení písmenom “d” v stĺpci, kde sa zvyčajne nachádza konečná pozícia. V dánskom kluse je diskvalifikovaný kôň označený “Dg” a kôň, ktorý nedokončil, má označenie “Dist”.
Ak je iba jeden kôň diskvalifikovaný alebo nedokončí, druhý je vyhlásený za víťaza.

3.) V nórskom kluse, ak ani jeden kôň nezíska číslo miesta, kôň s rýchlejším časom (“Saml Tid”) je vyhlásený za víťaza, pokiaľ nemajú úplne rovnaký čas, v prípade čoho je stávka vyhodnotená ako Dead Heat.

4.) Vo švédskom kluse časy nie sú zobrazované, víťazom bude kôň najbližšie k vrchu zoznamu (je na zozname uvedený prvý, pretože bol trochu rýchlejší ako ten druhý).