Надбягване с впрегнати коне

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1.) Ако един от двата коня не стартира, не е валидно залагането един срещу друг- Head-to-Head. На норвежкия сайт за надбягвания с впрегнати коне (www.travsport.no) кон, който не е стартирал, се маркира с буквите “ST” след името на коня. Конят се вписва в края на списъка. На шведския сайт за този вид спорт (www.atg.se) ще видите думата “strukna” в края на списъка. Тук се изброяват всички нестартирали коне. На датския сайт (www.dantoto.dk) ако един нестартирал кон се намира в края на списъка, получава номер от 1 до 99 и буквите “udg” в графата на коефициентите.

2.) Ако и двата коня се дисквалифицират или ако не завършат състезанието, тогава Head-to-Head залогът е невалиден. При норвежкото надбягване с впрегнати коне един дисквалифициран кон получава буквите “DG”, а конят, който не е завършил състезанието, получава буквите “BR”. При шведското надбягване с впрегнати коне и двата се маркират с буквата “d” в графата, където обикновено се вписва заетото място. При датското надбягване с впрегнати коне един дисквалифициран кон се маркира с “Dg”, а кон, който не е завършил състезанието, с “Dist”.
Ако един кон бъде дисквалифициран или не завърши състезанието, за победител се обявява другият.

3.) При норвежките надбягвания с впрегнати коне конят с най-добро време (“Saml Tid”) се обявява за победител, ако никой от конете не достигне номер на заето място, освен когато и двата коня имат едно и също време. В този случай залогът се оценява като „едновременно финиширали”.

4.) При шведските надбягвания с впрегнати коне не се показва времето, поради което победител е този кон, който има най-много заети челни места (най-напред е направен списък, тъй като той е бил доста по-бърз от другите).