Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

ElectraWorks Limited je členom skupiny spoločností Entain Group a toto oznámenie vysvetľuje, na čo sa vaše osobné údaje použijú. Všade tam, kde sú použité výrazy "my" alebo "náš/nám/nás", je zahrnutá spoločnosť a značky (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) a ďalšie spoločnosti v rámci skupiny Entain.

Zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje, keď používate naše služby prostredníctvom našich webových stránok a mobilných aplikácií, a bezpečnosť vašich informácií berieme veľmi vážne. Na ochranu vašich osobných údajov máme zavedené prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré zahŕňajú robustné bezpečnostné postupy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame alebo chránime vaše osobné údaje, alebo by ste nás chceli kontaktovať v súvislosti s akýmikoľvek aspektmi týchto zásad, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov v spodnej časti tohto vyhlásenia.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov by ste si mali prečítať v spojení s našim oznámením o súboroch cookie, akýmikoľvek oznámeniami alebo podmienkami umiestnenými v jednotlivých obchodoch a podmienkami používania / všeobecnými obchodnými podmienkami našej stránky.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Osobné údaje o vás budeme zhromažďovať z nasledujúcich zdrojov:

 • Keď si u nás zaregistrujete konto
 • Keď navštívite našu webovú stránku alebo naše stránky na sociálnych sietiach
 • Prostredníctvom prieskumov, ktoré vyplníte
 • Keď s nami komunikujete (e-mailom, poštou, telefonicky, v obchode alebo prostredníctvom četu, vrátane četovacích miestností, alebo sociálnych sietí)
 • Keď budeme analyzovať vaše interakcie s nami
 • Od ďalších spoločností našej skupiny z interných dôvodov, a to predovšetkým na obchodné a prevádzkové účely
 • Zo súborov cookie a lokalizačných systémov na vašich zariadeniach, ktorým ste to povolili
 • Z údajov databáz tretích strán za účelom plnenia našich právnych a regulačných povinností
 • Od online predajcov a poskytovateľov služieb, akými sú finančné služby a služby zdieľanej likvidity, ako aj zo zoznamov zákazníkov, získaných od predajcov tretích strán na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

Na aký účel používame vaše osobné údaje

Na aký účel používame vaše osobné údaje

Bežné osobné údaje

Ďalšie informácie

Účel

Poskytovanie produktov alebo služieb

 • Vaše meno, domáca alebo e-mailová adresa, telefónne číslo alebo online identita resp. ďalšie kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete.
 • Váš dátum narodenia, pohlavie
 • Prihlasovacie údaje
 • Informácie o herných transakciách a spôsoboch platby

V záujme splnenia našich povinností, vyplývajúcich z akýchkoľvek dohôd, uzavretých medzi vami a nami a poskytovania informácií, produktov a služieb, ktoré od nás požadujete, vrátane informácií o zmenách na našej webovej stránke, službách alebo našich obchodných podmienkach a zásadách.

 • Plnenie zmluvy
 • Zákonné povinnosti

Na službách zákazníkom nám záleží

 • Meno, online identita, ID/používateľské meno hráča
 • Kontaktné informácie
 • Poznámky o konte a komunikácia, záznamy hovorov
 • Informácie o herných transakciách a spôsoboch platby
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie.

V záujme poskytovania služieb zákazníkom, zodpovedania vašich otázok alebo riešenia vašich sťažností alebo obáv.

 • Plnenie zmluvy

Plnenie našich právnych a regulačných povinností

 • Meno, online identita, ID/používateľské meno hráča, kontaktné informácie
 • Hrané hry, stávky, výhry a prehry, vklady a výbery, spôsoby platby
 • Obrázky z online hier a snímky obrazovky
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie,

Za účelom plnenia našich zákonných a regulačných povinností a záväzkov, zahŕňajúcich okrem iného zákon o hazardných hrách a povinnosti zodpovedného hrania hazardných hier, boj proti praniu špinavých peňazí a proti podvodom, zákony na boj proti terorizmu. To môže zahŕňať elektronické spôsoby identifikácie, napríklad pomocou súborov cookie a obrázkov pri online hraní

 • Zákonné povinnosti
 • Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutých osôb a ostatných
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 • Oprávnené záujmy za účelom ochrany nášho podnikania, našich zamestnancov a zákazníkov

Kontroly totožnosti, overenie veku a zodpovedné hranie hazardných hier

 • Meno, online identita, ID/používateľské meno hráča, kontaktné informácie, dátum narodenia a pohlavie
 • Prihlasovacie údaje a navštívené webové stránky
 • Informácie o herných transakciách a spôsoboch platby
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • História komunikácie a poznámky o konte, záznamy hovorov
 • Informácie o spokojnosti hráča
 • Obrázky a tzv. selfie

V záujme splnenia našich povinností, týkajúcich sa zodpovedného hrania hazardných hier (napríklad záznamy o vylúčení vlastnej osoby a situácie, kedy sa domnievame, že má zákazník problém s hraním hazardných hier). 

Pre kontrolu alebo overenie vašej totožnosti, vášho veku a ochranu vašich údajov

To môže zahŕňať elektronické spôsoby identifikácie, napríklad pomocou súborov cookie

 • Plnenie zmluvy
 • Zákonné povinnosti
 • Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutých osôb a ostatných
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme

Uskutočňovanie prieskumných súťaží a promočných akcií

 • Meno alebo online identita
 • Kontaktné údaje, domáca adresa, e-mail alebo telefónne číslo
 • Preferencie kontaktu
 • Odpovede v prieskumoch, preklikávanie sa cez marketingové informácie, uprednostňované produkty a spätná väzba, ktorú nám poskytnete

Za účelom pozvať vás na účasť v súťažiach, poskytnutia spätnej väzby o vašich skúsenostiach, účasti na promočných akciách alebo poskytovania informácií o produktoch jednotlivých služieb, ktoré by mohli byť pre vás zaujímavé.

V záujme merania alebo pochopenia efektívnosti reklám, ktoré poskytujeme vám a ostatným, ako aj za tým účelom, aby sme vám poskytli relevantnú reklamu.

Z prijímania priamej marketingovej komunikácie sa môžete kedykoľvek odhlásiť. 

 • Oprávnený záujem porozumieť názorom našich zákazníkov a podporiť väčšiu interakciu s našimi zákazníkmi

Životný štýl, demografické prehľady a profilovanie

 • Preferencie kontaktovania
 • Odpovede v prieskumoch, preklikávanie sa cez marketingové informácie, uprednostňované produkty a spätná väzba, ktorú nám poskytnete
 • Záujmy a zvyky

Za účelom vytvorenia vášho profilu, vašich preferencií a zvykov, v záujme lepšie porozumieť vašim záujmom a spôsobu hry. 

 • Zákonné povinnosti
 • Oprávnené záujmy

Zlepšovanie našich služieb a zaistenie bezpečnosti a aktuálnosti našich systémov

 • ID/používateľské meno hráča
 • Prihlasovacie údaje a navštívené webové stránky
 • Hrané hry,
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • Ako používate mobilné aplikácie a webové stránky

Slúži na zabezpečenie toho, aby sa obsah stránky zobrazoval vám a na vašom počítači čo najefektívnejším spôsobom, spravuje a vylepšuje naše produkty a služby, optimalizuje obchodné procesy, zabezpečuje integritu našich systémov a spravuje naše informačné technológie, zabezpečuje kvalitu, podporuje efektívne riadenie našich zamestnancov, analyzuje výkon webových stránok alebo reklamných akcií a poskytuje vám relevantný obsah

 • Oprávnené záujmy zabezpečujúce primerané, funkčné a efektívne interakcie so zákazníkmi.

Prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti

Predchádzanie stratám

Ochrana zamestnancov a zákazníkov

 • Meno, online identita, ID/používateľské meno hráča, kontaktné informácie
 • Prihlasovacie údaje, webové stránky a navštívené webové stránky
 • Hrané hry, stávky, výhry a prehry, kredity a výbery, spôsoby platby
 • Obrázky z online hier, videozáznamy a snímky obrazovky
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • Rizikové skóre, klasifikácia profilov
 • Historická komunikácia a poznámky o konte

Predchádzanie alebo odhaľovanie trestných činov, podvodov, krádeží alebo strát pre naše podnikanie a našich zákazníkov a predchádzanie používaniu nekalých praktík na našich webových stránkach alebo možnému porušeniu našich všeobecných zmluvných podmienok a platných zákonov.

Slúži na ochranu našich zamestnancov a ďalších osôb pred ujmou alebo stratami.

Môže zahŕňať sledovanie online aktivít, elektronické spôsoby identifikácie vašej totožnosti, napríklad pomocou súborov cookie, vašich online transakcií a platieb.

 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
 • Oprávnený záujem za účelom ochrany našich zákazníkov, spoločností a spolupracovníkov.

Obchodný predaj, akvizícia a práva 

 • Meno, online identita, ID/používateľské meno hráča, kontaktné informácie
 • Prihlasovacie údaje, webové stránky a navštívené webové stránky
 • Hrané hry, stávky, výhry a prehry, kredity a výbery, spôsoby platby
 • IP adresa, MAC adresa, typ zariadenia, aplikácie, poloha
 • Rizikové skóre, klasifikácia profilov
 • Historická komunikácia a poznámky o konte 

Na uplatňovanie a obhajobu právnych nárokov alebo nadobudnutia resp. predaja spoločnosti

 • Oprávnený záujem na ochranu a obhajobu našej spoločnosti

Väčšina informácií, ktoré o vás zhromažďujeme, je potrebná na splnenie našich zákonných a regulačných povinností, ako sú právne predpisy o hazardných hrách alebo iné platné zákony, avšak pred zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním osobných údajov vás požiadame o súhlas, pokiaľ sa neuplatňuje výnimka.

Môžeme o vás ukladať aj citlivejšie osobné údaje, ktoré môžu pochádzať priamo od vás, z iných zdrojov, ako je uvedené vyššie, alebo z rozhodnutí, ktoré sme o vás urobili (napr. údaje týkajúce sa zodpovedného hrania).

Niektoré z týchto rozhodnutí alebo krokov v rámci spravovania vášho konta alebo spĺňania našich právnych povinností môžu byť plne automatické rozhodnutia.  Vždy vám však poskytneme kontaktné údaje, kde môžete požiadať o preskúmanie rozhodnutia alebo od nás získať ďalšie informácie.

S kým zdieľame vaše údaje

Možno budeme musieť zdieľať osobné údaje s inými organizáciami, aby sme zabezpečili splnenie našich zákonných povinností, ak potrebujeme podporu pri plnení vašich potrieb alebo našich zmluvných záväzkov, alebo ak to povoľujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Tieto ďalšie strany sú zvyčajne:

 • obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia za účelom plnenia zmlúv, ktoré s nimi alebo s vami uzatvárame;
 • naše pridružené spoločnosti a vybraté tretie strany, v rámci ktorých ste sa výslovne odhlásili z prijímania našich marketingových informácií / marketingových informácií tretích strán, boli vylúčení alebo ste vylúčili vlastnú osobu; v takom prípade môžeme zdieľať zoznamy vymedzenia s našimi pridruženými spoločnosťami a vybratými tretími stranami a zaistiť tak, aby ste nedostávali žiadne nevyžiadané marketingové informácie;
 • členovia skupiny Entain Group, dodávatelia a poskytovatelia služieb tretích strán za účelmi, uvedenými v hornej tabuľke; dodávatelia a poskytovatelia služieb tretích strán v rozsahu, v akom spolupracujú so skupinou Entain v rámci jej právnych / regulačných povinností, napr. poskytovatelia služieb v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, podvodov, overovania atď.;
 • vybrané tretie strany, ktoré vás môžu kontaktovať vo veciach nimi poskytovaných služieb, k odberu ktorých ste sa výslovne prihlásili / súhlasili so sprístupnením svojich osobných údajov za týmto účelom;
 • poskytovatelia analytických a vyhľadávacích nástrojov, ktorí nás podporujú pri zlepšovaní a optimalizácii našej webovej stránky a ďalšie vybraté tretie strany;
 • ďalšie organizácie tretích strán, ktoré požadujú, podporujú alebo zaznamenávajú spätnú väzbu a akékoľvek online náhľady vašich skúseností a pomáhajú nám zlepšiť a optimalizovať naše služby;
 • banky, spoločnosti vydávajúce kreditné karty, športové riadiace orgány a príslušné agentúry, ktoré môžu zdieľať s tretími stranami za účelom vyšetrovania a ochrany neplnoletých osôb, podvodných, trestných alebo podozrivých činností alebo v záujme bezpečnejšieho hrania hazardných hier (alebo iných činností, ku ktorým sme viazaní zákonom, predpismi alebo smernicami) zdieľať s tretími stranami alebo vtedy, keď máme dôvod domnievať sa, že ste podnikli takúto činnosť; a
 • naše regulačné orgány, orgány činné v trestnom konaní alebo orgány na prevenciu podvodov, ako aj naši právni poradcovia, súdy, príslušné nezávislé hodnotiace služby, a akékoľvek ďalšie autorizované orgány za účelom vyšetrenia akýchkoľvek skutočných alebo podozrivých trestných činností, dodržiavania štandardov správania v službách, ktoré poskytujeme, alebo v rámci iných regulačných alebo právnych záležitostí.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ostatnými členmi Entain Group. Nebudeme ich však zdieľať s inými organizáciami tretích strán, pokiaľ ste sa za týmto účelom výslovne neprihlásili / nesúhlasili so sprístupnením svojich osobných údajov na tieto účely.

Vaše osobné údaje môžeme tiež sprístupniť tretím stranám, a to za nasledujúcich okolností:

 • v prípade, že zvážime predaj alebo kúpu akejkoľvek spoločnosti alebo majetkových hodnôt, tak poskytneme vaše osobné údaje potenciálnym predajcom alebo kupujúcim takejto spoločnosti alebo majetku;
 • v prípade akejkoľvek platobnej neschopnosti (napr. správa alebo likvidácia) spoločnosti Entain Group plc alebo správcu údajov alebo niektorého z jej subjektov skupiny;
 • ak nás alebo v podstate všetky naše aktíva získa tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje, ktoré máme o našich zákazníkoch, jedným z prevedených aktív;
 • za účelom presadenia alebo uplatnenia podmienok používania našich webových stránok;
 • v záujme ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti nás, našich zamestnancov, našich zákazníkov alebo iných.   Sem patrí výmena informácií s inými spoločnosťami a organizáciami (okrem iného vrátane iných prevádzkovateľov hazardných hier, miestnej polície alebo iných miestnych orgánov, činných v trestnom konaní) za účelom bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov, prevencie kriminality, ochrany proti podvodom a znižovania kreditného rizika;
 • ak budeme mať povinnosť sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné údaje za účelom splnenia akýchkoľvek právnych povinností alebo regulačných požiadaviek alebo z iných dôvodov, aby sme zabránili alebo odhalili podvod alebo trestný čin;
 • pri overovaní vašej totožnosti, keď sa prvýkrát stanete zákazníkom, zdieľame informácie s agentúrami úverových referencií, čo zanechá “jemnú” stopu vo vašom úverovom spise. Ďalšie informácie o tom, ako tieto agentúry uchovávajú a používajú vaše informácie, nájdete na ich príslušných webových stránkach; a
 • Ak ste z hrania hazardných hier vylúčili vlastnú osobu, môžeme tieto informácie zdieľať s našimi regulátormi alebo inými spoločnosťami nášho odboru, ak sa domnievame, že je dôležité podporiť vaše vylúčenie.

Plnenie našich povinností týkajúcich sa zodpovedného hrania hazardných hier

 • Spoločnosť Entain berie zodpovedné hranie hazardných hier veľmi vážne. Vaše údaje môžeme zdieľať medzi našimi značkami Entain Group a podľa potreby aj s inými organizáciami s cieľom splniť naše záväzky, týkajúce sa zodpovedného hrania hazardných hier.
 • Máme morálnu povinnosť čo najskôr identifikovať osoby, ktorým hazardné hry škodia, a pomôcť im prestať s hazardnými hrami zavedením určitých limitov na účtoch. Môže to zahŕňať limity vkladov, limity produktov, obmedzenie možnosti hrať na konte určité produkty/časy/obdobia. Aby sme splnili tieto povinnosti, analyzujeme transakcie zákazníkov a vyhodnocujeme správanie alebo finančný stav v rámci našich produktov a značiek, čo nás môže viesť k rozhodnutiam o vašom účte (účtoch).
 • Neustále tiež hľadáme inovatívne spôsoby, ako pomôcť odhaliť hráčov, ktorí môžu mať problémy, a digitálne ich identifikovať. To znamená, že môžeme používať systémy, ktoré identifikujú zákazníkov (napríklad súbory cookie v zariadeniach hráčov alebo obrázky, ktoré ste poslali), a interne sme vyvinuli systémy na pochopenie vašej hry, aby sme lepšie informovali o všetkých rizikách týkajúcich sa vašej aktivity.

Môžete si byť istí, že vo všetkých týchto prípadoch svoje povinnosti berieme veľmi vážne. Pomáhame zákazníkom zodpovedne hrať a pri ochrane vašich osobných informácií.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Druh údajov

Obvyklá doba uchovávania

Informácie

Nahrávky hovorov zákazníkov

3 roky

Predĺženie doby uchovávania sa môže v istých prípadoch líšiť

Údaje o zákazníkoch

(obdobie uchovávania údajov, ktoré začína plynúť odo dňa, keď požiadate o zrušenie svojho konta alebo keď sa vaše konto stane neaktívne)

7 rokov

Osobné údaje týkajúce sa vášho konta budeme naďalej uchovávať len v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov (i) ak máme zákonnú povinnosť uchovávať vaše údaje podľa právnych predpisov o hazardných hrách alebo daňových právnych predpisov a (ii) na účely výkonu alebo obhajoby našich zákonných práv.

Ak sa zaregistrujete v rámci systému samovylúčenia, hoci samotné samovylúčenie môže trvať kratšie, záznam o ňom sa bude uchovávať dlhšie ako súčasť vášho profilu zákazníka.

Vyššie uvedené obdobia uchovávania sa môžu predĺžiť ak je to napríklad potrebné na splnenie konkrétnej regulačnej povinnosti, vyšetrovania trestného činu, vybavenia sťažnosti alebo vyriešenia sťažnosti.

Kam môžeme preniesť vaše osobné údaje

Poskytovatelia služieb, členovia skupiny Entain a organizácie, s ktorými spolupracujeme, sa z času na čas môžu nachádzať mimo vašej jurisdikcie v krajinách, ktoré nemajú rovnaké normy na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať a spracúvať v týchto krajinách vrátane EHP, Gibraltáru, Spojeného kráľovstva, Indie alebo inej tretej krajiny, ak si to služby vyžadujú. Osobné údaje spracúvané a uchovávané v inej krajine môžu podliehať požiadavkám na zverejnenie alebo prístup zo strany vlád, súdov alebo orgánov činných v trestnom konaní alebo regulačných orgánov v tejto krajine v súlade s jej zákonmi. Ak máte akékoľvek konkrétne otázky týkajúce sa medzinárodných prevodov, kontaktujte nás na nižšie uvedenej emailovej adrese.

Rovnako zaistíme, aby naši poskytovatelia služieb s nami uzatvárali vyhovujúce dohody o spracúvaní tak, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Bezpečnosť

Prísne dodržiavame bezpečnostné predpisy, normy, smernice a zákony na ochranu súkromia a berieme ich veľmi vážne. Riadime sa a presadzujeme bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručujú dôvernosť, integritu a dostupnosť osobných údajov. Na ochranu osobných údajov zákazníkov pred neoprávneným prístupom používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré sú u nás uložené.

Naša spoločnosť má zabezpečené dátové centrá chránené firewallom, certifikované šifrované webové stránky a je držiteľkou certifikátu ISO27001:2013. Podnikáme tiež kroky, ktoré pomáhajú pri zabezpečení primerane úrovnej ochrany pre naše dcérske spoločnosti, obchodných zástupcov, pridružené spoločnosti a dodávateľov v rámci celej spoločnosti.

Ak sme vám poskytli heslo (alebo kde ste si ho zvolili sami), ktoré vám umožní prístup do určitých častí našej stránky, nesiete zodpovednosť za uchovanie tohto hesla v tajnosti. Žiadame vás, aby ste svoje heslo s nikým nezdieľali.

Nanešťastie, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný a žiadne bezpečnostné opatrenia nedokážu zabezpečiť absolútnu ochranu. Napriek tomu, že sa snažíme o ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť údajov, prenášaných na našu stránku; akýkoľvek prenos prebieha na vaše vlastné riziko. Nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete.

Súbory cookie

Súbory cookie používame na rôzne účely, vrátane zdokonalenia vašich zážitkov na našej webovej stránke. Podrobnejšie informácie o našom používaní súborov cookie nájdete v oznámení o súboroch cookie.

Marketingová komunikácia a vaše možnosti

Pri prvom získaní vašich osobných údajov vás požiadame, aby ste nám povedali, ako by ste chceli od nás v budúcnosti dostávať informácie o našich ďalších produktoch a službách. Zvykne sa to realizovať formou zaškrtávacích políčok na formulároch alebo na webovej stránke a vy budete mať možnosť svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť.

Čo znamená možnosť odhlásenia 'Opting Out'?

Pojem „opt-out“ označuje niekoľko spôsobov, pomocou ktorých sa jednotlivci môžu vyhnúť prijímaniu nevyžiadaných informácií o produkte alebo službách. Táto možnosť býva zvyčajne spojená s kampaňami priameho marketingu, akým je telemarketing, e-mailový marketing alebo priama pošta.

*Upozorňujeme vás, že „odhlásenie“ nezabráni žiadnej dôležitej korešpondencii s oddelením služieb zákazníkom, napr. korešpondencii týkajúcej sa stávky alebo konta.

Ako sa môžem odhlásiť z prijímania marketingovej korešpondencie?

Ak si neprajete dostávať žiadne ponuky, informácie o promočných akciách, podujatiach a na mieru šitú komunikáciu, zakladajúcu sa na vašich aktivitách na konte, môžete prostredníctvom niektorej z nasledujúcich možností požiadať, aby sme vás nekontaktovali:

 • pomocou možnosti „Zrušiť odber“, uvádzanej v každej marketingovej komunikácii, ktorú dostanete
 • zmenou preferencií v nastaveniach svojho konta
 • kontaktovaním nášho oddelenia podpory zákazníkov.

Aké údaje budete odo mňa požadovať?

Ak chceme zaistiť, aby vám už nebola zasielaná ďalšia nevyžiadaná korešpondencia, potrebujeme od vás čo najviac informácií

 • Vaše celé meno
 • Vaše číslo účtu alebo používateľské meno
 • Ako sme vás kontaktovali: e-mailom, SMS alebo poštou
 • Mobilné tel. číslo alebo e-mailová/poštová adresa, cez ktorú sme vás kontaktovali
 • Číslo mobilného telefónu alebo e-mailová adresa, z ktorého/ktorej prišla správa
 • Dátum(y) a čas(y), kedy sme vás kontaktovali
 • Kópia správy, ktorá vám bola zaslaná (napr. snímka obrazovky alebo preposlaný e-mail, zaslaný nášmu tímu starostlivosti o zákazníkov)

Vaše práva

Popis práva

Právo na prístup

Máte právo na jasnú, transparentnú a ľahko pochopiteľnú informáciu o tom, ako vaše údaje používame a vaše práva.

Právo na informácie

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré máme o vás uložené.

Právo na opravu

Právo požadovať od nás opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, ak sú nepresné.

Právo odvolať súhlas

Právo odvolať váš súhlas, ak sa naň spoliehame pri používaní vašich osobných údajov (napríklad pri poskytovaní marketingových informácií o našich službách alebo produktoch). Upozorňujeme vás, že ak odvoláte súhlas potrebný na poskytovanie našich služieb, nebudeme vám ich môcť poskytnúť.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranou osobných údajov

Kontaktujte nás alebo našu zodpovednú osobu

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa tohto oznámenia alebo potrebujete ďalšie informácie o svojich právach vrátane ich uplatnenia, kontaktujte nás niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Emailom: dataprotection@entaingroup.com.

Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať aj na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na adrese dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Otázky, pripomienky a požiadavky, týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov sú vítané.

Zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov

Akékoľvek zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov v budúcnosti budú zverejnené na tejto stránke a v prípade potreby vám budú oznámené e-mailom. Prosíme vás, aby ste pravidelne kontrolovali prípadné aktualizácie alebo zmeny tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.
Tieto zásady boli naposledy kontrolované a aktualizované: Február 2022.