Moja stávka ešte nebola vyhodnotená. Tak prečo?

Najprv sa, prosím, v detailnom náhľade na príslušnú stávku v rubrike „Moje konto“/„Moje stávky“ presvedčte, či sa stávková udalosť už konala. Ak sa udalosť konala, zverejnenie výsledkov sa uskutočnilo pred viac ako 30 minútami a Vaša stávka je ešte stále otvorená, kontaktujte, prosím naše oddelenie podpory a služieb zákazníkom. Uveďte, prosím, Vaše užívateľské meno a číslo príslušného stávkového tiketu (nájdete ho v detailnom náhľade na stávku). Všimnite si, prosím, že pri vyhodnotení môže niekedy dôjsť k meškaniu, pretože výsledky musia byť najprv potvrdené z oficiálnych zdrojov. Pri stávkach live prebieha vyhodnotenie stávok simultánne s priebehom hry. Len v ojedinelých prípadoch môže dôjsť k meškaniu vyhodnotenia. Stáva sa to v prípadoch, kedy bolo vyhodnotenie priebehu možné až po preverení záznamu. To sa môže však urobiť až po skončení zápasu, pretože starostlivosť o stávky live má prednosť.