Pogoji poslovanja za Auto Cash Out in Obvestilo za Cash Out

Auto Cash Out in Obvestilo za Cash Out

Splošni pogoji poslovanja

 1. Funkciji "Auto Cash Out" in "Obvestilo za Cash Out" sta na voljo za vrste stav, pri katerih je predhodno vključena funkcija Cash Out. Za informacije glede funkcije Cash Out preberite pogoje poslovanja za funkcijo Cash Out.
 2. Če zahtevate uporabo funkcije "Auto Cash Out" in funkcija Cash Out ni na voljo ter njena razpoložljivost ni zagotovljena pred koncem dogodka, se stave poravnajo glede na končni izid.
 3. Če za stavo ročno vključite funkcijo Cash Out, se vse obstoječe zahteve za uporabo funkcij "Auto Cash Out" in "Obvestilo za Cash Out", ki se nanašajo na to stavo, samodejno odstranijo in ne veljajo več.
 4. Razpoložljivosti funkcij "Auto Cash Out" in "Obvestilo za Cash Out" ni mogoče zagotoviti in funkciji nista na voljo za vse vrste stav.

 5. Ne prevzemamo odgovornosti, če funkciji "Auto Cash Out" in "Obvestilo za Cash Out" iz tehničnih razlogov nista na voljo. V tem primeru stave ostanejo veljavne v takšni obliki, kot so bile prvotno sklenjene.
 6. Pri stavah live lahko pri vseh izplačilih s funkcijo Cash Out pride do stavnih zakasnitev. Ko je navedena vrednost dosežena, se lahko torej postopek funkcije "Auto Cash Out" začne, a če pred koncem zakasnitve zaradi stave live vrednost za Cash Out pade pod določeni znesek, postopka funkcije "Auto Cash Out" ni mogoče zaključiti.

 7. Upoštevajte, da razpoložljivost funkcij "Auto Cash Out" in "Obvestilo za Cash Out" ni zagotovljena. V nekaterih primerih ni mogoče samodejno izplačati stav/-e ali poslati obvestil, čeprav pri ustreznih napovedih na spletni strani/v aplikaciji vse kaže na to, da je to mogoče.

 8. Nastavitve za Cash Out na funkcijo "Auto Cash Out" ne vplivajo. To pomeni, da se pri uporabi funkcije "Auto Cash Out" ignorirajo vse morebitne nastavitve za spremembo vrednosti pri funkciji Cash Out, ki so določene v vašem računu. Funkcija "Auto Cash Out" se torej zaključi le, ko stava doseže ali preseže vrednost, ki ste jo zanjo določili.
 9. Pridržujemo si pravico, da funkcijo "Auto Cash Out" in/ali "Obvestilo za Cash Out" za vse dogodke, tekme ali vrste stav kadarkoli spremenimo, prekinemo ali odstranimo. Vse stave, sklenjene na takšne dogodke, tekme in zadevne vrste stav, sklenjene pred spremembo, prekinitvijo ali odstranitvijo funkcije "Auto Cash Out" in/ali "Obvestilo za Cash Out", ostanejo veljavne v takšni obliki, kot so bile prvotno sklenjene.
 10. Pridržujemo si pravico, da razveljavimo poravnavo stave, pri kateri je bila uporabljena funkcija "Auto Cash Out", če je bila stava ali vrsta stave poravnana napačno.
 11. Pri obvestilih lahko pride do zakasnitev in ne prevzemamo odgovornosti za zakasnitve pri pošiljanju ali sprejemanju obvestil.
 12. Vrednosti izplačil s funkcijo Cash Out se lahko spremenijo. Upoštevajte, da se razpoložljiva vrednost za Cash Out lahko razlikuje od vrednosti za Cash Out, navedeni v obvestilu.