Boks

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Prestavljeni/odpovedani dvoboji Če je dvoboj prestavljen in poteka v roku 48 ur od prvotno načrtovanega začetka, so stave nanj veljavne, razen če se vzajemno prekličejo. Če dvoboj ne poteka v roku 48 ur, so stave nanj neveljavne. Če prestavljeni dvoboj ne poteka v državi, ki je bila prvotno določena za dvoboj, so vse stave neveljavne. Če je dvoboj prestavljen in poteka na drugem prizorišču, vendar v isti državi, so vse stave veljavne. Izid na koncu dvoboja je končen. Enako velja za kakršnokoli ponovno preštevanje točk na sodniških listih. Za stavne namene se dvoboj, ki se vrednoti kot »tehničen remi«, vrednoti kot neodločeno. Morebitne poznejše spremembe, o katerih odločajo upravni organi, se pri stavah ne upoštevajo. Če se dvoboj konča z remijem in za to možnost ni bilo ponujenih kvot, so vse stave neveljavne.

2.) Preloženi dvoboji Če se potrjeni dvoboj preloži in se odvije v roku 48 ur po prvotno načrtovanem času začetka, so stave nanj veljavne. Če dvoboj ne poteka v roku 48 ur, so stave neveljavne. Če preloženi dvoboj ne poteka v državi, kjer naj bi prvotno potekal, so vse stave neveljavne. Če se dvoboj preloži in poteka na drugem prizorišču v isti državi, so stave veljavne. Izid ob koncu dvoboja je končen. To vključuje tudi morebitna ponovna štetja sodniških točk. Za stavne namene se vsi dvoboji, ki se končajo z “tehničnim remijem” vrednotijo kot neodločen izid. Morebitne kasnejše spremembe s strani vodilnih organov se za vrednotenje stav ne upoštevajo. Če se dvoboj koča z neodločenim izidom in za to možnost ni bilo ponujenih kvot, so vse stave neveljavne.

3.) Stave na posamezne runde/skupine rund Stave se poravnajo glede na rundo, ko se borba zaključi. Če boksar ne začne runde, velja prejšnja zaključena runda za "zmagovalno" napoved" te stave. Če se število rund pred začetkom borbe iz kakršnegakoli razloga spremeni, so vse stave na posamezne runde neveljavne. Če je izid dvoboja "tehnična odločitev", se kot "zmagovalna" napoved upošteva runda, ko se dvoboj zaključi. Vse stave na točke se poravnajo kot izgubljene.

4.) Skupno število rund (več/manj kot) Če je dvoboj prekinjen pred zaključkom, so vse stave neveljavne, razen če je najvišja možna stava že dosežena. V takšnem primeru vse stave veljajo. Če boksar ne začne runde, se zadnja zaključena runda šteje kot zadnja runda v dvoboju. Če je navedena polovica runde, se za "več/manj kot" upošteva polovica ustrezne runde (1 minuta in 30 sekund za 3-minutne runde). Če boksar ne začne runde, se zadnja zaključena runda šteje kot zadnja runda v dvoboju.

5.) Knockdown/sodnikovo štetje Pri tej stavi se upoštevajo samo knockdowni, ki vodijo v sodnikovo "štetje" ali če sodnik začne "obvezno štetje do 8". Stave na knockdowne v posameznih rundah so neveljavne, če se dvoboj konča pred začetkom zadevne runde.