Kriket

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1. Stave na tekmo: Kdo bo zmagal na tekmi?

a.) Vse stave na tekmo se poravnajo v skladu z uradnimi pravili tekmovanja.

b.) Pri tekmah, na katere vpliva neugodno vreme, se stave poravnajo v skladu z uradnim izidom. To vključuje tekme, za katere se uporabijo matematične kalkulacije, kot sta metoda Duckworth-Lewis (DL) in sistem Jayadevan system (VJD).

c.) Če uradnega rezultata ni, so vse stave neveljavne.

d.) Če v primeru izenačenega izida uradna pravila tekmovanja ne določajo zmagovalca, velja pravilo "Dead Heat". Pri tekmovanjih, kjer zmagovalca določa "bowl off" ali "super over", se stave poravnajo v skladu z uradnim izidom.

e.) Če je pri tekmah razreda "First Class" izid izenačen, se stave poravnajo kot "Dead Heat" med ekipama. Če je bila na voljo stava na neodločen izid, se stave na neodločen izid poravnajo kot izgubljene.

f.) Pri tekmah tekmovanja County Championship, pri katerih stave na neodločen izid NISO na voljo, se stave poravnajo po načelu "neodločeno - ni stave", torej se so stave na neodločen izid neveljavne.

g.) Če se tekma zaradi zunanjih dejavnikov prekine, so stave neveljavne, razen če uradna pravila tekmovanja določajo zmagovalca.

h.) Če je tekma odpovedana in se v roku 36 ur od predvidenega začetka ponovno ne začne, so vse stave neveljavne.

 

2. Stave na tekmo: Dvojna priložnost: Bo rezultat ena od treh razpoložljivih možnosti?

a.) Izenačen izid se poravna kot "Dead Heat" in ne kot neodločeno.

b.) Vse stave na tekmo se poravnajo v skladu z uradnimi pravili tekmovanja.

c.) Če uradnega rezultata ni, so vse stave neveljavne.

 

3. Stave na tekmo: Neodločeno - ni stave: Kdo bo zmagal na tekmi? V primeru neodločenega izida so vse stave neveljavne.

a.) Izenačen izid se poravna kot "Dead Heat" in ne kot neodločeno.

b.) Vse stave na tekmo se poravnajo v skladu z uradnimi pravili tekmovanja.

c.) Če uradnega rezultata ni, so vse stave neveljavne.

 

4. Največ šestk: Katera ekipa bo dosegla največ šestk?

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na največ šestk neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na največ šestk neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje in ekipa ni "all out" ter če ni dosegla cilja za zmago na tekmi.

c.) Za skupno število šestk se upoštevajo le šestke, dosežene s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne).

d.) Dodatni runi (overthrow in extra) se ne upoštevajo.

e.) Šestke za "super over" se ne upoštevajo.

f.) V primeru neodločenega izida se uporabi pravilo "Dead Heat".

 

5. Največ dodatkov: Kateri ekipi bo k izidu odbijanj dodatnih največ dodatkov?

a.) Če stava na neodločeni izid ni na voljo in ekipi dosežeta enak izid, se uporabi pravilo "Dead Heat".

b.) Pri neodločenih izidih tekem First Class so stave neveljavne, če je odigranih manj kot 200 overjev, razen če so stave že poravnane.

 

6. Več runov v 1. overju: Katera ekipa bo dosegla več runov v prvem overju svojega inninga?   

a.) Če določeni over ni zaključen, stave ne veljajo, razen če so že poravnane. Če se prvi inning med prvi overjem zaključi zaradi zunanjih faktorjev, kot je na primer slabo vreme, so vse stave neveljavne, razen če so že poravnane.

b.) Dodatni in kazenski runi v zadevnem runu se upoštevajo za poravnavo stav.

 

7. Več runov v prvi skupini overjev: Katera ekipa bo dosegla več runov po prvem določenem številu overjev svojega inninga?
   Če se določeno število overjev ne zaključi, je stava neveljavna, razen če je ekipa "all out", preneha z igranjem (declaration), doseže svoj cilj ali je stava že poravnana.

 

8. Najvišje sodelovanje za prva vratca: Katera ekipa bo dosegla več runov, preden bo izgubila prva vratca?   

a.) Če ekipa, ki odbija, doseže konec dodeljenih overjev, doseže svoj cilj ali preneha z igranjem (declaration), preden padejo prva vratca, se kot izid upošteva skupaj doseženo število runov.

b.) Če odbijalec zaradi poškodbe ne more nadaljevati, to ne šteje kot izgubljena vratca.

c.) Pri tekmah z omejenimi overji so stave neveljavne, če je število inningov zmanjšano zaradi zunanjih dejavnikov, vključno s slabim vremenom, razen če so stave že poravnane.

Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na najvišje sodelovanje za prva vratca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev.

Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na najvišje sodelovanje za prva vratca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje in ekipa ni "all out" ter če ni dosegla cilja za zmago na tekmi. 

Prav tako so stave neveljavne, če eni ekipi grozi manj overjev, kot jih ima nasprotna ekipa - razen če so stave poravnane pred znižanjem števila overjev.

Pri tekmah "First Class" se ta vrsta stave nanaša le na prvi inning vsake od ekip.

 

9. Skupno število šestk na tekmi:  Koliko šestk bo doseženih na tekmi?   

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na skupno število šestk neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na skupno število šestk neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje in ekipa ni "all out" ter če ni dosegla cilja za zmago na tekmi. 

c.) Za skupno število šestk se upoštevajo le šestke, dosežene s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne).

d.) Dodatni runi (overthrow in extra) se ne upoštevajo.

e.) Šestke za "super over" se ne upoštevajo.

 

10. Igralec tekme: Kdo bo izbran za igralca tekme?   

a.) Stave se poravnajo glede na uradno izbranega igralca tekme.

b.) Velja pravilo "Dead Heat".

c.) Če igralec tekme uradno ni izbran, so vse stave neveljavne.

 

11: Število runov v overju: Koliko runov bo doseženih v določenem overju?  

a.) Če določeni over ni zaključen, stave ne veljajo, razen če so že poravnane.

b.) Če se inning zaključi med overjem, se ta over vrednoti kot zaključen, razen če se over zaključi zaradi zunanjih dejavnikov, vključno s slabim vremenom. V tem primeru so vse stave neveljavne, razen če so že poravnane.

c.) Če se over iz kakršnega koli razloga ne začne, so vse stave neveljavne.

d.) Dodatni in kazenski runi v zadevnem runu se upoštevajo za poravnavo stav.

 

12. Boundary v overju: Ali bo v določenem overju dosežen "boundary"?   

a.) Kot "boundary" se upošteva le "boundary", ki se doseže s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne).

b.) Kot boundary se ne upošteva naslednje: overthrow, vse štirke v runu in extra.

c.) Če določeni over ni zaključen, stave ne veljajo, razen če so že poravnane. Če se inning zaključi med overjem, se ta over vrednoti kot zaključen, razen če se over zaključi zaradi zunanjih dejavnikov, vključno s slabim vremenom. V tem primeru so vse stave neveljavne, razen če so že poravnane.

d.) Če se over iz kakršnega koli razloga ne začne, so vse stave neveljavne.

e.) Dodatni in kazenski runi v zadevnem runu se upoštevajo za poravnavo stav.

 

13. Vratca v overju: Bodo vratca padla v določenem overju?   

a.) Za poravnavo stav se upoštevajo vsa vratca, tudi "run out". Če odbijalec zaradi poškodbe ne more nadaljevati, to ne šteje kot izgubljena vratca. Če odbijalcu poteče čas ali izpade, se to vrednoti, kot da so vratca padla pri prejšnji žogi.

b.) Če določeni over ni zaključen, stave ne veljajo, razen če so že poravnane. Če se inning zaključi med overjem, se ta over vrednoti kot zaključen, razen če se over zaključi zaradi zunanjih dejavnikov, vključno s slabim vremenom. V tem primeru so vse stave neveljavne, razen če so že poravnane.

c.) Če se over iz kakršnega koli razloga ne začne, so vse stave neveljavne.

Dodatni in kazenski runi v zadevnem runu se upoštevajo za poravnavo stav.

 

14. Over - sodo/liho: Bo v določenem overju doseženo sodo ali liho število runov?   

a.) Nič šteje kot sodo število.

b.) Če določeni over ni zaključen, stave ne veljajo, razen če so že poravnane. Če se inning zaključi med overjem, se ta over vrednoti kot zaključen, razen če se over zaključi zaradi zunanjih dejavnikov, vključno s slabim vremenom. V tem primeru so vse stave neveljavne, razen če so že poravnane.

c.) Če se over iz kakršnega koli razloga ne začne, so vse stave neveljavne.

d.) Dodatni in kazenski runi v zadevnem runu se upoštevajo za poravnavo stav.

 

15. Runi v skupinah overjev: Koliko runov bo doseženih v določenem številu overjev?   

Če se določeno število overjev ne zaključi, je stava neveljavna, razen če je ekipa "all out", preneha z igranjem (declaration), doseže svoj cilj ali je stava že poravnana.

 

16. Runi v sejah: Koliko runov bo doseženih v določeni seji?   

a.) Izid se določi glede na skupno število runov, doseženih v določeni seji - ne glede na to, katera ekipa jih doseže.

b.) Če je v seji doseženih manj kot 20 overjev, so stave neveljavne, razen če so že poravnane.

 

17. Runi v inningu:  Koliko runov bo v aktualnem inningu dosegla ekipa, ki odbija?   

a.) Pri tekmah Test Match ali First Class so stave na rune v inningu neveljavne, če je zaradi zunanjih faktorjev, vključno s slabim vremenom, odigranih manj kot 60 overjev, razen če se inning zaključi po naravni poti.

b.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na rune v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

c.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na rune v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

d.) Na tekmah T10 so stave na rune v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 1 over, razne če je stava že poravnana.

 

18. Štirke v inningu: Koliko štirk bo ekipa, ki odbija, dosegla v aktualnem inningu?   

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na število štirk v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na število štirk v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

c.) Za skupno število štirk se upoštevajo le štirke, dosežene s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne).

d.) Ne upošteva se naslednje: overthrow, vse štirke v runu in extra.

e.) Štirke za "super over" se ne upoštevajo.

f.) Na tekmah T10 so stave na število štirk v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 1 over, razne če je stava že poravnana.

 

19. Šestke v inningu: Koliko šestk bo ekipa, ki odbija, dosegla v aktualnem inningu?   

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na število šestk v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na število šestk v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

c.) Za skupno število šestk se upoštevajo le šestke, dosežene s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne).

d.) Dodatni runi (overthrow in extra) se ne upoštevajo.

e.) Šestke za "super over" se ne upoštevajo, razen če je stava že poravnana.

f.) Outi v runu za "super over" se ne upoštevajo.

g.) Na tekmah T10 so stave na število šestk v inningu neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 1 over, razne če je stava že poravnana.

 

20. Igralec z največ runi v inningu: Kateri igralec bo dosegel največ runov za navedeno ekipo?   

a.) Izid te vrste stave se določi glede na odbijalca z najvišjim številom točk v inningu njegove ekipe.

b.) Stave so neveljavne, če navedeni igralec ni del ekipe.

c.) Pri tekmah Test Match ali First Class so stave na Igralca z največ runi neveljavne, če je zaradi zunanjih faktorjev, vključno s slabim vremenom, odigranih manj kot 60 overjev, razen če se inning zaključi po naravni poti.

d.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na Igralca z največ runi neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 25 overjev.

e.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na Igralca z največ runi neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 10 overjev, razne če je stava že poravnana.

Če vsaj dva igralca dosežeta enako število runov, se za inning uporabi pravilo "Dead Heat".

Runi za "super over" se ne upoštevajo.

f.) Na tekmah The Hundred so stave Top Runscorer neveljavne, če se predvideno število metov med dvema moštvoma za zaporedja zmanjša za 50 ali več žog.

 

21. Igralec z največ podrtimi vratci v inningu: Kateri lučar bo podrl največ vratc za navedeno ekipo?  

a.) Izid te vrste stave se določi glede na lučarja z največ podrtimi vratci v posameznem inningu.

b.) Pri tekmah Test Match ali First Class so stave na igralca z največ podrtimi vratci neveljavne, če je zaradi zunanjih faktorjev, vključno s slabim vremenom, odigranih manj kot 60 overjev, razen če se inning zaključi po naravni poti.

c.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na igralca z največ podrtimi vratci neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 25 overjev.

d.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na igralca z največ podrtimi vratci neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 10 overjev, razne če je stava že poravnana. 

Če vsaj dva igralca podreta enako število vratc, se za inning uporabi pravilo "Dead Heat".

e.) Na tekmah The Hundred so stave Top Wicket-Taker neveljavne, če se predvideno število metov med dvema moštvoma za zaporedja zmanjša za 50 ali več žog.

f.) Če v inningu noben igralec ne podre vratc, so stave neveljavne.

g.) Vratca za "super over" se ne upoštevajo.

 

22. Runi odbijalca: Koliko runov bo dosegel navedeni odbijalec?   

a.) Če odbijalec na koncu inninga ne izpade (ker ekipa preneha z igranjem (declaration), doseže končno število dovoljenih overjev ali doseže svoj cilj), se število njegovih doseženih runov upošteva kot končni izid. Če odbijalec ne odbija, je stava neveljavna.

b.) Če odbijalec ni v začetni enajsterici, so stave neveljavne.

c.) Če se odbijalec poškoduje, a lahko kasneje nadaljuje z igranjem, se upoštevajo runi, ki jih je dosegel v inningu. Če odbijalec ne more nadaljevati, se kot končni izid upošteva stanje, ko je prenehal z igranjem.

d.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na rune odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

e.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na rune odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

f.) Runi za "super over" se ne upoštevajo.

 

23. Štirke odbijalca: Koliko štirk bo dosegel navedeni odbijalec?   

a.) Če odbijalec na koncu inninga ne izpade (ker ekipa preneha z igranjem (declaration), doseže končno število dovoljenih overjev ali doseže svoj cilj), se število njegovih doseženih štirk upošteva kot končni izid. Če odbijalec ne odbija, je stava neveljavna. Če odbijalec ni v začetni enajsterici, so stave neveljavne.

b.) Če se odbijalec poškoduje, a lahko kasneje nadaljuje z igranjem, se upoštevajo štirke, ki jih je dosegel v inningu. Če odbijalec z igranjem ne more nadaljevati, se kot končni izid upošteva stanje, ko je prenehal z igranjem.

c.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na štirke odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

d.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na štirke odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

e.) Za skupno število štirk se upoštevajo le štirke, dosežene s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne).

f.) Ne upošteva se naslednje: overthrow, vse štirke v runu in extra.

g.) Štirke za "super over" se ne upoštevajo.

 

24. Šestke odbijalca: Koliko šestk bo dosegel navedeni odbijalec?   

a.) Če odbijalec na koncu inninga ne izpade (ker ekipa preneha z igranjem (declaration), doseže končno število dovoljenih overjev ali doseže svoj cilj), se število njegovih doseženih šestk upošteva kot končni izid. Če odbijalec ne odbija, je stava neveljavna. Če odbijalec ni v začetni enajsterici, so stave neveljavne.

b.) Če se odbijalec poškoduje, a lahko kasneje nadaljuje z igranjem, se upoštevajo šestke, ki jih je dosegel v inningu. Če odbijalec ne more nadaljevati, se kot končni izid upošteva stanje, ko je prenehal z igranjem.

c.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na šestke odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

d.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na šestke odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

e.) Za skupno število šestk se upoštevajo le šestke, dosežene s kijem (ne glede na to, če je met veljaven ali ne). f.) Dodatni runi (overthrow in extra) se ne upoštevajo.

g.) Šestke za "super over" se ne upoštevajo.

 

25. Mejniki odbijalca: Ali bo navedeni odbijalec dosegel določen mejnik?   

a.) Če odbijalec na koncu inninga ne izpade (ker ekipa preneha z igranjem (declaration), doseže končno število dovoljenih overjev ali doseže svoj cilj), se njegov dosežek upošteva kot končni izid. Če odbijalec ne odbija, je stava neveljavna.

b.) Če odbijalec ni v začetni enajsterici, so stave neveljavne.

c.) Če se odbijalec poškoduje, a lahko kasneje nadaljuje z igranjem, se upoštevajo runi, ki jih je dosegel v inningu. Če odbijalec ne more nadaljevati, se kot končni izid upošteva stanje, ko je prenehal z igranjem.

d.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na mejnike odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

e.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na mejnike odbijalca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana

f.) Runi za "super over" se ne upoštevajo.

 

26. Način izpada: Kako bo izpadel navedeni odbijalec?   

a.) Če navedeni odbijalec ne izpade, so vse stave neveljavne.

b.) Če navedeni odbijalec zaradi poškodbe ne more nadaljevati z igranjem, so vse stave neveljavne.

c.) Če lahko nadaljuje z igranjem in nato izpade, so stave veljavne.

 

27. Padec naslednjih vratc: Koliko runov bo dosegla ekipa, ki odbija, preden bodo padla naslednja vratca?   

a.) Če ekipa, ki odbija, doseže konec dodeljenih overjev, doseže svoj cilj ali preneha z igranjem (declaration), preden padejo navedena vratca, se kot izid upošteva skupaj doseženo število runov.

b.) Če odbijalec zaradi poškodbe ne more nadaljevati, to ne šteje kot izgubljena vratca.

c.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na padec vratc neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

d.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na padec vratc neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

 

28. Naslednji izpadli igralec: Kateri odbijalec bo naslednji izpadel?   

a.) Če odbijalec izpade zaradi poškodbe ali se odbijalca ob črti za odbijanje ne ujemata z navedenima, so stave na oba odbijalca neveljavne.

b.) Če ne padejo niti ena dodatna vratca, so vse stave neveljavne.

 

29. Način izpada ob padcu naslednjih vratc: Kako bo izpadel naslednji odbijalec?   

a.) Izid se določi glede na način, kako ob padcu naslednjih vratc izpade odbijalec.

b.) Če odbijalec zaradi poškodbe ne more nadaljevati, to ne šteje kot padla vratca.

c.) Če določena vratca ne padejo, so vse stave neveljavne.

 

30. Stave na odbijalce: Kateri od navedenih igralcev bo dosegel več runov?   

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na odbijalce neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na odbijalce neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

c.) Oba igralca morata biti v začetni enajsterici. Če katerega od igralcev ni v začetni enajsterici in kasneje odbija, se stave poravnajo kot običajno.

d.) Runi za "super over" se ne upoštevajo.

 

31. Stave na lučarje: Kateri od navedenih igralcev bo podrl več vratc?   

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na lučarje neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na lučarje neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

c.) Oba igralca morata biti v začetni enajsterici. Če katerega od igralcev ni v začetni enajsterici in kasneje igra, se stave poravnajo kot običajno.

d.) Vratca za "super over" se ne upoštevajo.

 

32. Najbolj vsestranski igralec: Kateri od navedenih igralcev bo dosegel največ točk na tabeli uspešnosti igralcev?   

a.) Igralci točke zbirajo po naslednjem sistemu: 1 točka za run, 20 točk za vratca, 10 točk za ujeto žogo, 25 točk za stump.

b.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na najbolj vsestranskega igralca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev, razne če je stava že poravnana.

c.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na najbolj vsestranskega igralca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje, razne če je stava že poravnana.

d.) Oba igralca morata biti v začetni enajsterici. Če katerega od igralcev ni v začetni enajsterici in kasneje igra, se stave poravnajo kot običajno.

e.) Točke za "super over" se ne upoštevajo.

 

33. Stave na serijo:  Navedene kvote se nanašajo na končno zmago v seriji.  

a.) Stave na končno zmago v seriji so veljavne, če se zaključi vsaj ena tekma.

b.) Če se število tekem v seriji med trajanjem serije ali pred njenim koncem zmanjša, so stave na izid serije, igralca z največ doseženimi runi in druge vrste stav, ki se nanašajo neposredno na serijo, veljavne.

c.) Če se po sklenitvi stave ne zgodi nič (če se na primer serija opusti), so vse stave neveljavne.

d.) Točen izid serije

e.) Stave na točen izid serije so neveljavne, če se načrtovano število tekem serije ne odigra, razen če je stava že poravnana.


34. Igralec z največ runi v seriji: Igralec, ki bo v seriji dosegel največ runov   

a.) Če ni navedeno drugače, so stave na najboljšega odbijalca v seriji veljavne, ne glede na to, če zadevni igralec igra ali ne.

b.) Stave so veljavne, če se odigra vsaj ena tekma Test Match.

c.) Če vsaj dva igralca dosežeta enako število runov, se uporabi pravilo "Dead Heat".

 

35. Igralec z največ podrtimi vratci v seriji: Igralec, ki bo podrl največ vratc v seriji

a.) Če ni navedeno drugače, so stave na najboljšega lučarja v seriji veljavne, ne glede na to, če zadevni igralec igra ali ne.

b.) Stave so veljavne, če se odigra vsaj ena tekma Test Match.

c.) Če vsaj dva igralca podreta enako število vratc, se uporabi pravilo "Dead Heat".


36. Century na tekmi: Ali bo igralec dosegel century?

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na century na tekmi neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na century na tekmi neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje in ekipa ni "all out" ter če ni dosegla cilja za zmago na tekmi.

c.) Runi za "super over" se ne upoštevajo.

 

37. Podrta vratca: Vratca, ki jih podre igralec

a.) Na tekmah tekmovanja One Day Internationals in drugih tekmah z največ 50 overji so stave na podrta vratca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 5 overjev.

b.) Na tekmah tekmovanja Twenty20 so stave na podrta vratca neveljavne, če se načrtovano število overjev za inning po sklenitvi stave zmanjša za vsaj 3 overje in ekipa ni "all out" ter če ni dosegla cilja za zmago na tekmi.

c.) Vratca za "super over" se ne upoštevajo.

Če ni navedeno drugače, se pri tekmah First Class/Test Matches ta vrsta stave nanaša le na vratca, ki jih igralec podre v 1. inningu.

 

38. Sprememba prizorišča: Če tekma ne poteka na predvidenem prizorišču, stave ostanejo veljavne. To pravilo velja, če ne pride do zamenjave prizorišča z nasprotnikovim igriščem (ali v primeru mednarodnih tekem, dokler prizorišče ostane v isti državi).