Ribištvo

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

Vse stave se poravnajo v skladu z uradnim izidom v času razglasitve na odru. Kasnejše spremembe se ne upoštevajo. V primeru, da je kateri od tekmovalcev/ekip diskvalificiran ali odstopi iz kakršnegakoli razloga, se stave v tej selekciji obravnavajo kot izgubljene.

1.) Stave na tekmo: Kdo bo v tekmi med dvema navedenima ribičema ujel večjo zbirno težo.

2.) Zmagovalna teža: Ali bo zmagovalna teža v tekmi, v kilogramih, pod/nad določeno številko.