Olimpijske igre - posebne stave

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Vse stave na število medalj se poravnajo glede na uradno preglednico medalj ob koncu olimpijskih iger. Kakršnekoli poznejše spremembe, ki jih sprejmejo upravni organi, se pri stavah ne upoštevajo.

2.) Ekipne medalje: Medalje, ki jih na posamezni tekmi osvoji ekipa/država, se štejejo kot ena medalja, ne glede na število članov ekipe.

3.) Katera država bo osvojila največ zlatih medalj? Če dve ali več držav osvoji enako število zlatih medalj, odloča število srebrnih medalj. Če je število medalj še naprej enako, odloča število bronastih medalj.

4.) Katera država bo osvojila največ srebrnih medalj? Če dve ali več držav osvoji enako število srebrnih medalj, odloča število zlatih medalj. Če je število medalj še naprej enako, odloča število bronastih medalj.

5.) Katera država bo osvojila največ bronastih medalj? Če dve ali več držav osvoji enako število bronastih medalj, odloča število zlatih medalj. Če je število medalj še naprej enako, odloča število srebrnih medalj.

6.) Če je na Olimpijskih igrah dogodek/dvoboj preložen, so stave veljavne pod pogojem, ta poteka pred zaključno ceremonijo. To pravilo ima prednost pred vsemi pravili za preložene tekme pri posameznih športih. 

7.) Pridržujemo si pravico do preklica vseh stav na končni izid (vključno s stavami na končnega zmagovalca, uvrstitev med najboljše 3 in zmagovalca skupine, a ne omejeno nanje), če katera od ekip ali kateri od tekmovalcev/katera od tekmovalk, ki sodijo med najboljše 3, dvoboj preda pred začetkom tekmovanja. Ko se tekmovanje začne, so vse stave veljavne in kasnejše predaje na stave ne vplivajo.