Politika

(Zadnja posodobitev: 11. 5. 2020)

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1. Volitve političnih voditeljev

a) Če so na voljo stave za naslednje predsednike strank/naslednjega premierja/predsednika ali podobno, so kvote ponujene na podlagi "stava velja, če nastopi ali ne", razen če je navedeno drugače. V primeru neizvoljivosti, nezmožnosti izvolitve, odstopa ali drugih podobnih primerov vložkov ne povrnemo. "Začasni" ali "prehodni" voditelji, ki se izvolijo pred načrtovanimi predsedniškimi volitvami ali uradnimi postopkom izvolitve, se ne upoštevajo. V vsakem primeru se zmagovalec takšnega postopka izvolitve upošteva kot "naslednji voditelj".  

b) Združeno kraljestvo: "Naslednji premier" se zmeraj vrednoti kot oseba, ki kot naslednja prevzame to funkcijo, četudi se to zgodi pred volitvami za vodjo stranke. Za namene te stave se kot premier/-ka upošteva vsaka oseba, ki jo monarh/-inja pooblasti za sestavo vlade Združenega kraljestva.

2. Volitve v ZDA

a) Kongresne volitve v ZDA. Če je za katerikoli sedež potreben odločilni krog volitev, se poravnava vseh ostalih vrst stav lahko prestavi do končnega izida. Če so na voljo stave za vodenje katerega od domov ali stave na skupno število sedežev po seriji volitev, to vključuje vse načrtovane kroge in posebne volitve, ki so na sporedu isti dan.

Če kandidat, ki ni član katere od strank, javno objavi namero za sodelovanje z eno od strank, se upošteva pri skupnem številu članov te stranke. Pri stavah za vodenje senata se v primeru neodločenega izida upošteva pripadnost podpredsednika.

b) Predsedniške volitve v ZDA. Te stave se poravnajo glede na zmagovalca, ki je razglašen po splošnih predsedniških volitvah. Tako se upoštevajo tudi pravna in ustavna izpodbijanja. V primerih nejasnosti glede izida si pridržujemo pravico, da počakamo na izid naslednjega volilnega kolegija in (če je to potrebno) kongresnih glasov. Če je za predsednika kasneje imenovana druga oseba, se za namene stave to ne upošteva. Deleži glasov volilnega kolegija se poravnajo glede na izide, ki jih objavijo posamezne zvezne države in ne glede na glasove, ki jih oddajo volivci kolegija. Če se predsedniške volitve iz kakršnegakoli razloga prestavijo in se nadaljujejo v roku 6 mesecev od prvotnega datuma volitev, so vse stave veljavne.

c) Kandidati strank in kandidati za mesto podpredsednika Te stave se poravnajo glede na kandidate, ki so v volilnem letu objavljeni na zborovanjih strank ali po ekvivalentnem postopku, če se standardna zborovanja ne izvedejo.

d) Preprosta glasovanja in zborovanja Vse stave se poravnajo glede na končni delež glasov, razen če je določeno drugače. Upoštevajo se izidi, ki jih objavijo stranke posameznih zveznih držav.

e) Stave na predsedniške volitve v ZDA glede na zvezno državo Stave se poravnajo glede na delež glasov po vsej državi, upoštevajoč morebitna ponovna štetja glasov in izpodbijanja. Na voljo so le enojne stave.

3. Politika v Združenem kraljestvu

a) Volilna udeležba. Stave se poravnajo glede na volilno udeležbo po vsem Združenem kraljestvu na dan volitev. Morebitni zakasneli glasovi ali ponovne volitve se ne upoštevajo.

b) Stave na največ sedežev. V primeru neodločenega izida se za zadevne vrste stav uporabi pravilo "Dead Heat". Če ni navedeno drugače, se predsednik spodnjega doma britanskega parlamenta in sedeži Severne Irske ne upoštevajo.

c) Stave na delež glasov. Če ni navedeno drugače, se upoštevajo le sedeži Velike Britanije (t. j. brez Severne Irske).

d) Prestavljeni/ponovno izvoljeni sedeži Vsi sedeži, za katere je iz zakonskih ali drugih razlogov treba izvesti ponovne volitve: Za namene stave se upošteva prvotno razglašeni izid. To velja tudi za nadomestne volitve.

Vsak sedež, ki ni dodeljen na splošni dan volitev in ki zahteva preložitev volitev na drug datum, se kljub temu upošteva za stave na skupno število sedežev in stave na večino. Poravnavo zadevnih stav lahko preložimo, dokler niso znani izidi za zadevne sedeže.

e) Stave na večino Če želi stranka osvojiti večino, mora zmagati v več kot polovici volilnih okrožij v Združenem kraljestvu (če je na voljo 650 sedežev, mora za večino imeti 326 sedežev). Predsednik spodnjega doma se za skupno število sedežev stranke ne upošteva. Sedeži Severne Irske se za skupno število sedežev laburistov, konservativcev ali liberalnih demokratov ne upoštevajo. Kandidati, ki kandidirajo za "Labour Co-Op" ali podobe strankarske zveze, se upoštevajo za zadevno stranko. Če naslednje volitve potekajo na podlagi zelo spremenjenega volilnega sistema (npr. ne večinskega volilnega sistema), so stave na skupno število sedežev, stave na večino in stave na posamezna volilna okrožja neveljavne). Stave na največje število sedežev ostanejo veljavne.

f) Stave na volilna okrožja Če ni navedeno drugače, vse stave veljajo za naslednje splošne volitve. Drugi kandidati se dodajo, ko objavijo svojo kandidaturo ali na zahtevo. Stave na stranke ali kandidate, ki se volitev ne udeležijo, se poravnajo kot izgubljene. Stave na volilna okrožja so na voljo le kot enojne stave. Stave, sklenjene pred morebitnimi spremembami meja, so neveljavne. Stave, sklenjene pred morebitnimi spremembami meja, so neveljavne.

g) Stave na naslednjega člana, ki bo zapustil kabinet Za to mora član kabineta zapustiti kabinet - če se član prestavi na drugo mesto, se to ne upošteva. Če isti dan več članov zapusti kabinet (ne glede na čas objave), se uporabi pravilo "Dead Heat".

h) Stave na vlado po volitvah Koalicija je določena kot dogovor, na podlagi katerega imajo predstavniki vseh navedenih strank sedeže v prvem preoblikovanem kabinetu po volitvah (in druge stranke nimajo predstavnikov v kabinetu). Do manjšinske vlade pride takrat, ko ima izvoljena stranka manj kot 326 sedežev, a ima vse sedeže v prvem preoblikovanem kabinetu po volitvah. Do večinske vlade pride takrat, ko ima izvoljena stranka več kot 325 sedežev in vse sedeže v prvem preoblikovanem kabinetu po volitvah.

i) Stave na debate Če ni navedeno drugače, se "zmagovalec" vsake debate v Združenem kraljestvu določi glede na prvo javnomnenjsko raziskavo družbe YouGov o zmagovalcu debate (ali podobno). Če družba YouGov javnomnenjske raziskave ne objavi v roku 24 ur, stavo poravnamo glede na rezultate o zmagovalcu v javnomnenjskih raziskavah, ki jih v roku 24 ur po debati objavi katerokoli podjetje, ki je član združenja British Polling Council. Stave poravnamo glede na naslov in zaokrožene odstotke; velja pravilo "Dead Heat".