Политика

(Последна редакция: 15.09.2022)

Наред със специалните правила за залагане, описани по-долу, се прилагат и общите правила за залагане. Специалните правила имат предимство пред общите правила.

1. Избори за лидер

Когато се предлагат залози за Следващ лидер на партия/Следващ премиер-министър/Следващ президент или подобен залог, коефициентите се предлагат въз основа на презумпцията, че "всички се зачитат, независимо от участието", освен ако не е посочено нещо друго. Залози не се възстановяват, когато даден кандидат не отговаря на изискванията, не е допуснат до избори, отказва се или при други обстоятелства. "Временни" или "служебни" лидери, назначени на този пост преди планираната надпревара за лидерство или преди друг официален процес на политически избори, не се зачитат. Победителят в подобен избор или селекция ще бъде зачетен като "Следващия лидер", независимо от това.  

b) Великобритания: За "Следващ премиер-министър" винаги ще бъде считано лицето, което оглавява кабинета, дори ако това се е случило преди началото на напреварата за лидерство. Всяко лице, поканено от монарха да сформира правителство във Великобритания, ще се счита за премиер-министър за тези цели.

Резултатите ще бъдат уредени въз основа на официално обявения резултат, а не въз основа на последващо съдебно обжалване.

2. Избори в САЩ

a) Избори за Конгрес в САЩ. Ако за дадена избирателна длъжност се стигне до втори тур, оценяването на всички свързани с него маркети може да бъде забавено до обявяване на окончателния резултат. Когато се предлагат маркети за евентуален контрол на една от камарите или за общия брой места в резултат на поредица от избори, те ще включват всички планирани изборни надпревари, както и всички специални избори, проведени на същия ден.

Ако безпартиен кандидат направи публично изявление, че иска да подкрепи дадена партия, въпросният кандидат ще бъде причислен към общия брой гласове за тази партия. При залагания за контрол върху Сената в случай на равенство ще бъде взета под внимание партийната принадлежност на вицепрезидента.

б) Президентски избори в САЩ. Залозите ще бъдат уредени с победителя от общите президентски избори, като се вземат предвид всички юридически или конституционни обжалвания. В случай на неяснота по отношение на резултата си запазваме правото да изчакаме резултата от последващата електорална колегия и, ако е необходимо, решението на Конгреса. Ако впоследствие друг кандидат встъпи в длъжност като президент, това няма да бъде взето предвид при оценяването на залозите. Дяловете на гласовете от Електоралната колегия ще се определя въз основа на резултатите, обявени от отделните щати, а не въз основа на гласовете, подадени от електората в последващата колегия. Ако президентските избори бъдат забавени по някаква причина, всички залози са валидни, в случай че изборите се проведат в рамките на 6 месеца след първоначално планираната дата.

Номинирани партийни кандидати и кандидати за вицепрезидент Залозите ще се оценяват въз основа на обявените номинирани кандидати в партийната конференция в рамките на изборната година или друг подобен процес, ако стандартната конференция не се проведе.

г) Първични избори и партийни съвещания Всички залози се оценяват въз основа на крайното разпределение на гласовете, освен ако не е посочено нещо друго. Резултатите се обявяват от партиите в отделните щати.

д) Залози за избор на президент на САЩ по щати Оценяват се въз ознова на процента на гласовете по щати, като се вземат предвид всички повторни преброявания или правни основания. Само единични залози.

3. Политика във Великобритания

a) Избирателна активност. Оценява се въз основа на общата избирателна активност във Великобритания в изборния ден. Отложено гласуване или повторни избори не се взимат предвид.

б) Залози за най-голям брой места. В случай на равенство за всички засегнати маркети се прилагат правилата за "dead head". Освен ако не е указано нещо друго, председателят на Камарата на общините не се отчита и местата на Северна Ирландия не се отчитат.

в) Залози за разпределяне на гласовете. Прилага се само за избирателни места във Великобритания (т.е. с изключение на Северна Ирландия), в случай че не е посочено друго.

г) Отложени/Повторно избрани места Всяко място, изискващо повторен избор поради законови или други причини: Първоначално обявеният резултат важи за целите на залагането. Същото важи и за частични избори.

Местата, които изискват отлагане на гласуването за по-късна дата, и за които не се гласува в деня на общите избори, ще се отчитат при оценяване на залозите за общ брой места или на залозите за болшинство. Възможно е оценяването на съответните маркети да бъде забавено, докато не бъде определен резлултатът от въпросните места.

д) Залози за болшинство За да спечели дадена партия болшинството места, тя трябва да спечели повече от половината избирателни райони в Обединеното кралство, т.е. при 650 места за болшинство се изискват спечелени 326 места. Председателят на Камарата на общините не се отчита при разпределяне на общия брой гласове за партия. Местата, спечелени в Северна Ирландия, няма да се отчитат за общите гласове на Лейбъристката, Консервативната или Либерално-демократичната партия. Кандидатите, които работят в сътрудничество с Лейбъристката партия или подобни съюзи, ще бъдат отчетени за резултатите на съответните партии. В случай че следващите общи избори се провеждат съгласно съществено различна избирателна система (например мажоритарна система на относително мнозинство), залозите за общия брой места, мажоритарните залози и залозите за отделни избирателни райони ще бъдат невалидни. Залозите за най-голям брой места остават валидни.

е) Залози за избирателни райони Всички маркети се отнасят до следващите всеобщи избори, освен ако не е посочено друго. Други кандидати могат да бъдат добавяни по всяко време при подаване на заявка за участие или при поискване. Залози, поставени на партии или на кандидати, които не се явят, са губещи. Залозите за избирателни райони се приемат само под формата на единични залози. Залозите, поставени преди промяна в границите на избирателния район, са невалидни. Залозите, поставени преди промяна в границите на избирателния район, са невалидни.

ж) Залози за оставка на следващия член на правителството Изисква се член на кабинета да напусне своя пост - преместване на друг пост в рамките на кабинета не се счита за напускане. Ако няколко членове на кабинета напуснат постовете си в един и същи ден, важат правилата за "Dead Heat", независимо от времето, в което е обявена оставката.

з) Залози на правителството след избори. За коалиция се счита всяко споразумение, в резултат на което представители на всички посочени партии получават места в първия реформиран кабинет след изборите (докато никоя друга партия няма представителство в кабинета). За правителствено малцинство се счита партиятa, която получава по-малко от 326 места в парламента, но заема всички места в първия реформиран кабинет след изборите. За правителствено болшинство се счита партията, която получава повече от 325 места и заема всички места в първия реформиран кабинет след изборите.

и) Залози за дебат. Освен ако не е посочено друго, "победителят" във всеки дебат във Великобритания се определя от първата анкета на социологическата агенция YouGov за победител в дебата (или подобно проучване). Ако агенцията YouGov не проведе проучване в рамките на 24 часа, ще определим победителя въз основа на резултати от болшинството анкети, проведени от компании, които са членове на Британския съвет за проучвания, в рамките на 24 часа след дебата. Залозите ще бъдат оценени въз основа на заглавията. Процентите могат да бъдат закръглени и може да бъдe приложенo правилoto за "Dead Heat".