Pool

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Če se začet dvoboj iz kakršnegakoli razloga ne zaključi, so vse stave, ki so bile sklenjene na izid dvoboja, neveljavne.

2.) Skupno število krogel (nad/pod): Če je tekma prekinjena, preden se zaključi, so vse stave neveljavne, razen če je najvišja možna vrednost že dosežena – v takšnem primeru so vse stave veljavne. Bela krogla ("cue ball") se pri stavah ne upošteva.

3.) Mosconi Cup: Pri posameznih stavah na točke si igralci prislužijo po eno točko za vsak dobljeni dvoboj posameznikov in po eno točko za vsak dobljeni dvoboj dvojic. To pravilo ne velja za stave na skupinske točke.

4.) Pri stavah se upoštevajo samo "dovoljeno" potopljene krogle. To pomeni, da se v primeru "prekrška" nedovoljeno potopljene krogle pri stavah ne upoštevajo. Stave se poravnajo v skladu s tem pravilom.

5.) Stava na frame (pravilni izid): Stava se nanaša na pravilen končni izid v frameih.

6.) Zmagovalec framea: Stava se nanaša na zmagovalca določenega framea. Za veljavnost stav se mora frame, na katerega se stava nanaša, zaključiti.

7.) Trajanje framea/dvoboja: Stave se vrednotijo glede na čas med začetnim udarcem in koncem framea/dvoboja, ne glede na to, ali se frame/dvoboj konča z normalno igro ali s predajo enega od igralcev.