Jadranje

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Pravila za tekme - Vse stave se poravnavajo glede na uradno razvrstitev v trenutku razglasitve na odru. Če je tekma prekinjena ali preložena, vendar je izvedena v 72 urah po prvotnem začetku, so vse stave na dogodek veljavne. Če tekma ni izvedena v 72 urah po prvotnem začetku, so vse stave neveljavne.

2.) Pravila za turnirje - Vse stave se poravnavajo glede na uradno razvrstitev v trenutku razglasitve na odru. Morebitne naknadne diskvalifikacije in/ali pritožbe na poravnavo stave ne vplivajo. Če je stavni dogodek v okviru športnega turnirja (npr. olimpijskih iger, pokala Amerike itd.) preložen na čas, ki sodi v uradno trajanje dogodka, ostanejo vse sklenjene stave veljavne. Če stavnega dogodka ni mogoče začeti v času, ki sodi v uradno trajanje dogodka, so vse stave neveljavne.

3.) Antepost/skupni zmagovalec - Če je izbrani tekmovalec iz kakršnegakoli razloga diskvalificiran, se vse stave nanj poravnajo kot "izgubljene". Če na tekmi zmaga športnik/država, za katerega/katero kvote niso bile na voljo, je zmagovalec stavna možnost "Športniki/države, ki niso na seznamu", razen če ta možnost ni na voljo – v takšnem primeru se vse stave poravnajo kot "izgubljene".