Snooker

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1. Splošna pravila

Dvoboj pri igri snooker se začne z otvoritvijo v prvem framu. Če ni navedeno drugače, so vse stave veljavne, če je bila ob začetku dvoboja izvedena pravilna otvoritev. Če igralec ne more začeti dvoboja ali turnirja, so vse stave nanj in na posamezni dvoboj neveljavne.

2. Stave na dvoboj - Kdo bo zmagal? Zmagovalec dvoboja je igralec, ki napreduje v naslednji krog ali ga upravni organ razglasi za zmagovalca.

3. Stave na turnir - Napoved, kateri igralec bo osvojil turnir. Lahko se uveljavijo odštevki na podlagi pravila 4.

4. Naslednji frame - Kateri igralec bo osvojil naslednji frame? Če se frame ne odigra, so vse stave neveljavne, razen če kateri od igralcev iz kakršnega koli razloga osvoji frame - v tem primeru so vse stave veljavne.

5. Priljubljene vrste stav
Če se dvoboj ne zaključi, so vse spodaj navedene vrste stav za zadevni dvoboj neveljavne, razen če je izid brezpogojno določen:
a.) Stave Handicap - Kdo bo osvojil dvoboj ob upoštevanju navedenega handicapa?
b.) Stave na frame - Kakšen bo izid dvoboja?
c.) Stave na prve 4/prvih 8 framov - Kateri igralec bo vodil po prvih 4/8 framih?
d.) Izid prvih 4/8 framov - Kakšen bo izid po prvih 4/8 framih?
e.) Točni izid – Izid finalnega dvoboja
f.) Zmagovalna prednost - Za koliko framov bo igralec dobil dvoboj? 
g.) Skupno število framov - več/manj kot - Koliko framov bo odigranih?
h.) Dirka do "X" framov - Kateri igralec bo prvi osvojil "X" framov?
i.) 147 v dvoboju - Ali bo v dvoboju doseženih 147 točk? Break s 147 točkami sestavlja 15 zaporednih rdečih in črnih krogel, nato pa vse barvne. Vse stave na break z vsaj 147 točkami, pri katerem se uporabijo proste krogle, se poravnajo kot izgubljene, razen če gre pri breaku za prosto kroglo (rdeöo ali črno), ki ji sledi tradicionalni break s 147 točkami.
j.) Prva potopljena barva - Katera barva bo uradno kot prva potopljena v naslednjem framu? Kot zmagovalna napoved se upošteva barva, ki je uradno potopljena z njeno vrednostjo (ne kot prosta krogla), ne glede na to, če se kasneje izvede ponovitev (re-rack).
k.) Naslednji frame - prvi igralec, ki bo potopil kroglo - Kateri igralec bo kot prvi uradno potopil kroglo v naslednjem framu? Kot zmagovalna napoved se upošteva igralec, ki kot prvi uradno potopi kroglo v naslednjem framu, ne glede na to, če se kasneje izvede ponovitev (re-rack).
l.) Zmagovalec mini partije/partije - Kateri igralec bo osvojil navedeno mini partijo ali partijo?
m.) Zmagovalec mini partije/partije - Kateri igralec bo osvojil navedeno mini partijo ali partijo?
n.) Handicap za mini partijo/partijo - Kateri igralec bo osvojil navedeno mini partijo ali partijo ob upoštevanju navedenega handicapa?
o.) Zmagovalec tega frama - Kateri igralec bo osvojil trenutni frame?
p.) Break s 50 točkami v naslednjem framu - Ali bo kateri koli igralec v naslednjem framu dosegel break s 50 točkami?
q.) Century break v naslednjem framu - Ali bo v naslednjem framu dosežen century break? Igralec A, igralec B, eden od igralcev, nobeden od igralcev.

6. Stave na century
Naslednja pravila se nanašajo na break z vsaj 100 točkami
a.) Stave na century - Kolikokrat bo v dvoboju dosežen centuriy?
b.) Stave na century igralcev - Kolikokrat bo navedeni igralec v dvoboju dosegel centuriy?
c.) Skupno število centuryjev v dvoboju - Bo skupno število doseženih centuryjev v dvoboju višje ali nižje od navedenega števila?
d.) Število centuryjev igralca v dvoboju - Bo število centuryjev, ki jih bo v dvoboju dosegel navedeni igralec, višje ali nižje od navedenega števila?

7. Ponovitve (re-rack)
Če pride v katerem koli framu do ponovitve (re-rack), veljajo naslednja pravila: 
a.) Zmagovalec frama: Vse stave so veljavne in se poravnajo glede na uradnega zmagovalca frama. 
b.) Zaključene stave: Vse stave, ki so določene pred ponovitvijo, ostanejo veljavne. Ponovljeni dogodki po ponovitvi se za stave ne upoštevajo. 
c.) Odprte stave: Stave, ki pred ponovitvijo niso odločene, se poravnajo le glede na dogodke po ponovitvi. Vsi dogodki pred ponovitvijo se za stave ne upoštevajo. 
d.) Vse stave na končni izid dvoboja (npr. skupno število točk, stave na sodo/liho) se poravnajo glede na uradni izid dvoboja.

8. Stave na točke
IV primeru ponovitev (re-rack) se pri spodnjih vrstah stav točke iz delno odigranega frama ne prenesejo na ponovljeni frame. Če se dvoboj ne zaključi, so vse spodaj navedene vrste stav za zadevni dvoboj neveljavne, razen če je izid brezpogojno določen:
a.) Naslednji frame - dirka do 30 - Kateri igralec bo v naslednjem framu prvi dosegel 30 točk? Kot zmagovalna napoved se upošteva igralec, ki kot prvi doseže 30 točk, ne glede na to, če se kasneje izvede ponovitev (re-rack). Če se ponovitev izvede, preden kateri od igralcev doseže 30 točk, se kot zmagovalec vrednoti igralec, ki po ponovitvi prvi doseže 30 točk.
b.) Skupno število točk v naslednjem framu - Koliko točk bo skupaj doseženih v naslednjem framu? Skupno število točk v framu zajema vse ponovno nameščene črne krogle.
c.) Zmagovalna prednost v naslednjem framu - Zmagovalna prednost v točkah, ki jo igralec doseže v naslednjem framu.
d.) Najvišji break v naslednjem framu - Igralec, ki bo v naslednjem framu dosegel višji break.
e.) Najvišji break v naslednjem framu (točke) - Koliko točk bo znašal najvišji break v naslednjem framu?
f.) Naslednji frame - sodo/liho - Bo v naslednjem framu doseženo sodo ali liho število točk?

9. Trajanje frama/dvoboja
Stave se poravnajo glede na čas med začetnim udarcem in koncem frama ali dvoboja, ne glede na to, ali se frame/dvoboj konča z normalno igro ali s predajo.

10. Skupinske stave
Zmagovalci turnirskih skupin bodo določeni z uradnimi pravili ustreznega upravljalskega organa. Če izbrani igralec odstopi, preden se turnir začne, se stave, sklenjene za tega igralca, vrnejo. Lahko se uveljavijo odštevki na podlagi pravila 4.
11. Zadnja barva, ki bo zadela v framu X
Napovejte barvo zadnje legalne "barvne žoge", ki bo zadela v framu. Prosti meti se ne upoštevajo.
12. Ali bo igralec X v tekmi dosegel brejk 50
Napovejte, ali bo določen igralec dosegel vsaj en brejk 50 v igri ali ne.
13. Število brejkov 50 v igri
Napovejte, ali bo skupno število brejkov 50, doseženih v igri, nad ali pod določeno številko.
14. Ali bo katerikoli igralec dosegel X zaporednih framov
Napovejte, ali bo katerikoli igralec zaporedoma dosegel določeno število framov ali ne.
15. Ali se bo zgodil odločilni frame?
Napovejte, ali bo igro dobil tisti, ki bo odločil o zaključnem framu.
16. Ali se bo zgodil odločilni frame?
Napovejte, kateri igralec bo dosegel najvišji brejk v tekmi. Neveljavno, če imata oba igralca enak najvišji brejk.
17. Najvišji brejk igre (nad/pod)
Napovejte, ali bo najvišji brejk, dosežen med tekmo, nad ali pod določeno številko.