Fiske

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

Alla spel kommer att avgöras i enlighet med det officiella resultatet vid tiden för podium-presentationen. Efterföljande ändringar räknas inte. Om någon deltagare/lag diskvalificeras eller drar sig ur av någon anledning, kommer spel att behandlas som förlorare på det valet.

1.) Matchspel: Vem som fångar den största sammanlagda vikten i matchen mellan de två namngivna sportfiskarna.

2.) Vinnande vikt: Kommer den matchvinnande vikten, i kg, att vara under/över den angivna mängden?