Hundkapplöpning

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Head-to-Head-spel (H2H): Den hund som befinner sig längst fram i fältet när tävlingen är slut, eller har avancerat längst i loppet, räknas som vinnare. Om ena eller båda spelvalen dras tillbaka eller bedöms som "icke-startande" är allt spel på denna marknad ogiltigt.

2.) Spel på vinnarhund/icke vinnarhund: Om spelvalet dras tillbaka eller bedöms som "icke-startande" är allt spel på denna marknad ogiltigt.

3.) Favorit som vinner/inte vinner: Om favoriten dras tillbaka eller bedöms som "icke-startande" är allt spel på denna marknad ogiltigt.

4.) Vinnarmarginal (Över/Under): Regleringen av spelet utgår från avståndet vid vinnarens målgång mellan vinnaren och tvåan. Vid ogiltiga lopp är allt spel på denna marknad ogiltigt.

5.) Vinnande trapnummer, Udda/Jämnt: Om loppet slutar i ett "Dead Heat" mellan det ena spelvalet med udda trapnummer och det andra spelvalet med jämnt trapnummer tillämpas "DeadHeat"-regeln under "Gemensamma spelregler B1.7".

6.) Trevägsspel (Alla listade traps måste starta): Om en trap (startbox) inte startar av vilken anledning som helst kommer alla spel att strykas.